dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jun Gu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
79EEHuanchun Peng, Jun Gu, Xiaojun Ye: Dynamic Purpose-Based Access Control. ISPA 2008: 695-700
78EEZhi Zhang, Pengfei Shi, Haoyang Che, Jun Gu: An Algebraic Framework for Schema Matching. Informatica, Lith. Acad. Sci. 19(3): 421-446 (2008)
2007
77EEYongqiang Lu, Xianlong Hong, Qiang Zhou, Yici Cai, Jun Gu: An efficient quadratic placement based on search space traversing technology. Integration 40(3): 253-260 (2007)
2006
76EEZhi Zhang, Pengfei Shi, Haoyang Che, Yong Sun, Jun Gu: Formulation Schema Matching Problem for Combinatorial Optimization Problem. IBIS 1(1): 33-60 (2006)
75EEJingyu Xu, Xianlong Hong, Tong Jing, Ling Zhang, Jun Gu: A coupling and crosstalk-considered timing-driven global routing algorithm for high-performance circuit design. Integration 39(4): 457-473 (2006)
74EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: General Floorplans with L/T-Shaped Blocks Using Corner Block List. J. Comput. Sci. Technol. 21(6): 922-926 (2006)
2005
73EEHaoyang Che, Jiacai Zhang, Shengquan Yu, Jun Gu: IWWS: A Reliability-Based WWW Collaborative Recommender System. APWeb 2005: 375-380
72EEZhi Zhang, Haoyang Che, Pengfei Shi, Yong Sun, Jun Gu: Schema Homomorphism - An Algebraic Framework for Schema Matching. ASIAN 2005: 255-256
71EEZhi Zhang, Haoyang Che, Pengfei Shi, Yong Sun, Jun Gu: Multi-labeled Graph Matching - An algorithm Model for Schema Matching. ASIAN 2005: 90-103
70EEZhi Zhang, Haoyang Che, Pengfei Shi, Yong Sun, Jun Gu: An Algebraic Framework for Schema Matching. WAIM 2005: 694-699
69EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Song Chen, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Buffer planning as an Integral part of floorplanning with consideration of routing congestion. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 24(4): 609-621 (2005)
2004
68EESong Chen, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yuchun Ma, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: A buffer planning algorithm with congestion optimization. ASP-DAC 2004: 615-620
67EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Song Chen, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Buffer allocation algorithm with consideration of routing congestion. ASP-DAC 2004: 621-623
66EEJingyu Xu, Xianlong Hong, Tong Jing, Ling Zhang, Jun Gu: A coupling and crosstalk considered timing-driven global routing algorithm for high performance circuit design. ASP-DAC 2004: 677-682
65EESongbo Tan, Jun Gu: An Efficient Rules Induction Algorithm for Rough Set Classification. Discovery Science 2004: 330-337
64EESongbo Tan, Jun Gu: An Efficient Learning Algorithm for Feedforward Neural Network. IBERAMIA 2004: 767-777
63EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Stairway compaction using corner block list and its applications with rectilinear blocks. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 9(2): 199-211 (2004)
62EETong Jing, Xianlong Hong, Jingyu Xu, Haiyun Bao, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: UTACO: a unified timing and congestion optimization algorithm for standard cell global routing. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 23(3): 358-365 (2004)
61EEXiaohai Wu, Xianlong Hong, Yici Cai, Zuying Luo, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu, Wayne Wei-Ming Dai: Area minimization of power distribution network using efficient nonlinear programming techniques. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 23(7): 1086-1094 (2004)
60EEXiao Huang, Jianhua Lu, Junli Zheng, Khaled Ben Letaief, Jun Gu: Companding transform for reduction in peak-to-average power ratio of OFDM signals. IEEE Transactions on Wireless Communications 3(6): 2030-2039 (2004)
59EEPeng Zou, Zhi Zhou, Ying-Yu Wan, Guo-Liang Chen, Jun Gu: New Meta-Heuristic for Combinatorial Optimization Problems: Intersection Based Scaling. J. Comput. Sci. Technol. 19(6): 740-751 (2004)
58EESong Chen, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yuchun Ma, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Fast Evaluation of Bounded Slice-Line Grid. J. Comput. Sci. Technol. 19(6): 973-980 (2004)
57EEJun Gu, Xiao-Dong Hu, Xiaohua Jia, Mu-Hong Zhang: Routing algorithm for multicast under multi-tree model in optical networks. Theor. Comput. Sci. 314(1-2): 293-301 (2004)
2003
56EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Song Chen, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Dynamic global buffer planning optimization based on detail block locating and congestion analysis. DAC 2003: 806-811
55EESong Chen, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yuchun Ma, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Evaluating a bounded slice-line grid assignment in O(nlogn) time. ISCAS (4) 2003: 708-711
54EERui Liu, Sheqin Dong, Xianlong Hong, Di Long, Jun Gu: Algorithms for analog VLSI 2D stack generation and block merging. ISCAS (4) 2003: 716-719
53EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Song Chen, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Arbitrary convex and concave rectilinear block packing based on corner block list. ISCAS (5) 2003: 493-496
52EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Song Chen, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: An integrated floorplanning with an efficient buffer planning algorithm. ISPD 2003: 136-142
51EEJingyu Xu, Xianlong Hong, Tong Jing, Yici Cai, Jun Gu: An efficient hierarchical timing-driven Steiner tree algorithm for global routing. Integration 35(2): 69-84 (2003)
50EEFengfeng Zhou, Guoliang Chen, Yinlong Xu, Jun Gu: Minimizing ADMs on WDM Directed Fiber Trees. J. Comput. Sci. Technol. 18(6): 725-731 (2003)
49EESheqin Dong, Xianlong Hong, Yuliang Wu, Jun Gu: Deterministic VLSI Block Placement Algorithm Using Less Flexibility First Principle. J. Comput. Sci. Technol. 18(6): 739-746 (2003)
48EEChuxiang Li, Jianhua Lu, Jun Gu, Ming L. Liou: Robust Digital Terrestrial TV Broadcasting System with Error-Resilient Schemes. VLSI Signal Processing 33(3): 277-285 (2003)
2002
47EETong Jing, Xianlong Hong, Haiyun Bao, Yici Cai, Jingyu Xu, Jun Gu: A novel and efficient timing-driven global router for standard cell layout design based on critical network concept. ISCAS (1) 2002: 165-168
46 Chuxiang Li, Jianhua Lu, Jun Gu: Adaptively scheduled stream-shuffling and error concealment for wireless video. VCIP 2002: 28-36
45EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Stairway Compaction using Corner Block List and Its Applications with Rectilinear Blocks. VLSI Design 2002: 387-392
44EEJingyu Xu, Xianlong Hong, Tong Jing, Yici Cai, Jun Gu: An Efficient Hierarchical Timing-Driven Steiner Tree Algorithm for Global Routing. VLSI Design 2002: 473-478
43EEJun Gu, Xiao-Dong Hu, Mu-Hong Zhang: Algorithms for multicast connection under multi-path routing model. Inf. Process. Lett. 84(1): 31-39 (2002)
42 Xiaodong Gu, Guoliang Chen, Jun Gu, Liusheng Huang, Yunjae Jung: Performance Analysis and Improvement for Some Linear On-Line Bin-Packing Algorithms. J. Comb. Optim. 6(4): 455-471 (2002)
41EESheqin Dong, Shuo Zhou, Xianlong Hong, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu, Yici Cai: An Optimum Placement Search Algorithm Based on Extended Corner Block List. J. Comput. Sci. Technol. 17(6): 699-707 (2002)
2001
40EEYuchun Ma, Sheqin Dong, Xianlong Hong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: VLSI floorplanning with boundary constraints based on corner block list. ASP-DAC 2001: 509-514
39EESheqin Dong, Xianlong Hong, Youliang Wu, Yizhou Lin, Jun Gu: VLSI block placement using less flexibility first principles. ASP-DAC 2001: 601-604
38EEWenting Hou, Hong Yu, Xianlong Hong, Yici Cai, Weimin Wu, Jun Gu, William H. Kao: A new congestion-driven placement algorithm based on cell inflation. ASP-DAC 2001: 605-608
37EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Floorplanning with Abutment Constraints and L-Shaped/T-Shaped Blocks based on Corner Block List. DAC 2001: 770-775
36EEXiaohai Wu, Xianlong Hong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu, Wayne Wei-Ming Dai: Area Minimization of Power Distribution Network Using Efficient Nonlinear Programming Techniques. ICCAD 2001: 153-157
35EEShuo Zhou, Sheqin Dong, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: ECBL: an extended corner block list with solution space including optimum placement. ISPD 2001: 150-155
34EEMin-You Wu, Wei Shu, Jun Gu: Efficient Local Search for DAG Scheduling. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 12(6): 617-627 (2001)
33EEYuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Floorplanning with abutment constraints based on corner block list. Integration 31(1): 65-77 (2001)
32EEBing Lu, Jun Gu, Xiao-Dong Hu, Eugene Shragowitz: Wire segmenting for buffer insertion based on RSTP-MSP. Theor. Comput. Sci. 262(1): 257-267 (2001)
2000
31 Xianlong Hong, Gang Huang, Yici Cai, Jiangchun Gu, Sheqin Dong, Chung-Kuan Cheng, Jun Gu: Corner Block List: An Effective and Efficient Topological Representation of Non-Slicing Floorplan. ICCAD 2000: 8-12
30EEYaoxue Zhang, Wang Xiaochun, Jun Gu: An End-to-End QoS Control Model for Enhanced Internet. J. Comput. Sci. Technol. 15(6): 497-508 (2000)
1999
29EEJun Gu: The Multi-SAT Algorithm. Discrete Applied Mathematics 96-97: 111-126 (1999)
1997
28EEBin Du, Jun Gu, Wei Wang, Danny H. K. Tsang: Multispace Search for Minimizing the Maximum Nodal Degree. ICCCN 1997: 364-371
27EEMin-You Wu, Wei Shu, Jun Gu: Local Search for DAG Scheduling and Task Assignment. ICPP 1997: 174-
1996
26 Yu-Kwong Kwok, Ishfaq Ahmad, Jun Gu: FAST: A Low-Complexity Algorithm for Efficient Scheduling of DAGs on Parallel Processors. ICPP, Vol. 2 1996: 150-157
25EERok Sosic, Jun Gu, Robert R. Johnson: The Unison algorithm: fast evaluation of Boolean expressions. ACM Trans. Design Autom. Electr. Syst. 1(4): 456-477 (1996)
24 Ruchir Puri, Jun Gu: A BDD SAT Solver for Satisfiability Testing: An Industrial Case Study. Ann. Math. Artif. Intell. 17(3-4): 315-337 (1996)
23 Jun Gu, Qian-Ping Gu, Ding-Zhu Du: Convergence Properties of Optimization Algorithms for the SAT Problem. IEEE Trans. Computers 45(2): 209-219 (1996)
1995
22EEAbdel-Fattah Yousif, Jun Gu: Concurrent automatic test pattern generation algorithm for combinational circuits. ICCD 1995: 286-291
21EEQian-Ping Gu, Jun Gu: Two Packet Routing Algorithms on a Mesh-Connected Computer. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 6(4): 436-440 (1995)
20EEJun Gu, Ruchir Puri: Asynchronous circuit synthesis with Boolean satisfiability. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 14(8): 961-973 (1995)
1994
19EERuchir Puri, Jun Gu: A Modular Partitioning Approach for Asynchronous Circuit Synthesis. DAC 1994: 63-69
18 Ruchir Puri, Jun Gu: Area Efficient Synthesis of Asynchronous Interface Circuits. ICCD 1994: 212-216
17 Jun Gu, Qian-Ping Gu: Average Time Complexity of the SAT 1.2 Algorithm. ISAAC 1994: 146-154
16 Jun Gu: Multispace Search: A New Optimization Approach. ISAAC 1994: 252-260
15EEJun Gu: Global Optimization for Satisfiability (SAT) Problem. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 6(3): 361-381 (1994)
14EERok Sosic, Jun Gu: Efficient Local Search with Conflict Minimization: A Case Study of the n-Queens Problem. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 6(5): 661-668 (1994)
13EEQian-Ping Gu, Jun Gu: Algorithms and Average Time Bounds of Sorting on a Mesh-Connected Computer. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 5(3): 308-315 (1994)
1993
12 Abdel-Fattah Yousif, Jun Gu: An Efficient Global Search Algorithm for Test Generation. ISCAS 1993: 1499-1502
11 Ruchir Puri, Jun Gu: Signal Transition Graph Constraints for Speed-independent Ciruit Synthesis. ISCAS 1993: 1686-1689
10EEXiaofei Huang, Jun Gu, Youshou Wu: A Constrained Approach to Multifont Chinese Character Recognition. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 15(8): 838-843 (1993)
9EERuchir Puri, Jun Gu: Microword length minimization in microprogrammed controller synthesis. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 12(10): 1449-1457 (1993)
8EERuchir Puri, Jun Gu: An efficient algorithm to search for minimal closed covers in sequential machines. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 12(6): 737-745 (1993)
1992
7EERuchir Puri, Jun Gu: An Efficient algorithm for Microword Length Minimization. DAC 1992: 651-656
6 Jun Gu: Design Efficient Local Search Algorithms. IEA/AIE 1992: 651-654
5EEJun Gu, Wei Wang: A Novel Discrete Relaxation Architecture. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 14(8): 857-865 (1992)
1991
4 Rok Sosic, Jun Gu: 3000000 Queens in Less Than One Minute. SIGART Bulletin 2(2): 22-24 (1991)
1990
3 Jun Gu, Rok Sosic: A Parallel Optimal Arc Consistency Algorithm. ICPP (1) 1990: 599-600
2 Rok Sosic, Jun Gu: A Polynomial Time Algorithm for the N-Queens Problem. SIGART Bulletin 1(3): 7-11 (1990)
1989
1 Jun Gu, Kent F. Smith: A Structured Approach for VLSI Circuit Design. IEEE Computer 22(11): 9-22 (1989)

Coauthor Index

1Ishfaq Ahmad [26]
2Haiyun Bao [47] [62]
3Yici Cai [31] [33] [36] [37] [38] [40] [41] [44] [45] [47] [51] [52] [53] [55] [56] [61] [63] [67] [68] [77]
4Haoyang Che [70] [71] [72] [73] [76] [78]
5Guo-Liang Chen [59]
6Guoliang Chen [42] [50]
7Song Chen [52] [53] [55] [56] [58] [67] [68] [69]
8Chung-Kuan Cheng [31] [33] [35] [36] [37] [40] [41] [45] [52] [53] [55] [56] [58] [61] [62] [63] [67] [68] [69] [74]
9Wayne Wei-Ming Dai [36] [61]
10Sheqin Dong [31] [33] [35] [37] [39] [40] [41] [45] [49] [52] [53] [54] [55] [56] [58] [63] [67] [68] [69] [74]
11Bin Du [28]
12Ding-Zhu Du [23]
13Jiangchun Gu [31]
14Qian-Ping Gu [13] [17] [21] [23]
15Xiaodong Gu [42]
16Xianlong Hong [31] [33] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [44] [45] [47] [49] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [58] [61] [62] [63] [66] [67] [68] [69] [74] [75] [77]
17Wenting Hou [38]
18Xiao-Dong Hu (Xiaodong Hu) [32] [43] [57]
19Gang Huang [31]
20Liusheng Huang [42]
21Xiao Huang [60]
22Xiaofei Huang [10]
23Xiaohua Jia [57]
24Tong Jing [44] [47] [51] [62] [66] [75]
25Robert R. Johnson [25]
26Yunjae Jung [42]
27William H. Kao [38]
28Yu-Kwong Kwok [26]
29Khaled Ben Letaief [60]
30Chuxiang Li [46] [48]
31Yizhou Lin [39]
32Ming Lei Liou (Ming L. Liou) [48]
33Rui Liu [54]
34Di Long [54]
35Bing Lu [32]
36Jianhua Lu [46] [48] [60]
37Yongqiang Lu [77]
38Zuying Luo [61]
39Yuchun Ma [33] [37] [40] [45] [52] [53] [55] [56] [58] [63] [67] [68] [69] [74]
40Huanchun Peng [79]
41Ruchir Puri [7] [8] [9] [11] [18] [19] [20] [24]
42Pengfei Shi [70] [71] [72] [76] [78]
43Eugene Shragowitz [32]
44Wei Shu [27] [34]
45Kent F. Smith [1]
46Rok Sosic [2] [3] [4] [14] [25]
47Yong Sun [70] [71] [72] [76]
48Songbo Tan [64] [65]
49Danny H. K. Tsang [28]
50Ying-Yu Wan [59]
51Wei Wang [5] [28]
52Min-You Wu [27] [34]
53Weimin Wu [38]
54Xiaohai Wu [36] [61]
55Youliang Wu [39]
56Youshou Wu [10]
57Yuliang Wu [49]
58Wang Xiaochun [30]
59Jingyu Xu [44] [47] [51] [62] [66] [75]
60Yinlong Xu [50]
61Xiaojun Ye [79]
62Abdel-Fattah Yousif [12] [22]
63Hong Yu [38]
64Shengquan Yu [73]
65Jiacai Zhang [73]
66Ling Zhang [66] [75]
67Mu-Hong Zhang [43] [57]
68Yaoxue Zhang [30]
69Zhi Zhang [70] [71] [72] [76] [78]
70Junli Zheng [60]
71Fengfeng Zhou [50]
72Qiang Zhou [77]
73Shuo Zhou [35] [41]
74Zhi Zhou [59]
75Peng Zou [59]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)