dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guoyin Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
58EEGuoyin Wang, Yan Wang: 3DM: Domain-oriented Data-driven Data Mining. Fundam. Inform. 90(4): 395-426 (2009)
2008
57 Guoyin Wang, Tian-rui Li, Jerzy W. Grzymala-Busse, Duoqian Miao, Andrzej Skowron, Yiyu Yao: Rough Sets and Knowledge Technology, Third International Conference, RSKT 2008, Chengdu, China, May 17-19, 2008. Proceedings Springer 2008
56 Marina L. Gavrilova, Chih Jeng Kenneth Tan, Yingxu Wang, Yiyu Yao, Guoyin Wang: Transactions on Computational Science II Springer 2008
55EEKun He, Guoyin Wang, Yong Yang: Optical flow-based facial feature tracking using prior measurement. IEEE ICCI 2008: 324-331
54EEHong Yu, Guoyin Wang, Fakuan Lan: Solving the Attribute Reduction Problem with Ant Colony Optimization. RSCTC 2008: 242-251
53EEYong Yang, Guoyin Wang, Fei Luo, Zhenjing Li: A Data Driven Emotion Recognition Method Based on Rough Set Theory. RSCTC 2008: 457-464
52EEGuoyin Wang: Introduction to 3DM: Domain-Oriented Data-Driven Data Mining. RSKT 2008: 25-26
51EEXun Gong, Guoyin Wang: A Novel Deformation Framework for Face Modeling from a Few Control Points. RSKT 2008: 434-441
50EEFeng Hu, Guoyin Wang, Lin Feng: Fast Knowledge Reduction Algorithms Based on Quick Sort. RSKT 2008: 72-79
49EELong Chen, Guoyin Wang: An Efficient Piecewise Hashing Method for Computer Forensics. WKDD 2008: 635-638
48EEFeng Hu, Guoyin Wang: Huge Data Mining Based on Rough Set Theory and Granular Computing. Web Intelligence/IAT Workshops 2008: 655-658
47EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
46EEYingxu Wang, Yiyu Yao, Guoyin Wang: Perspectives on Denotational Mathematics: New Means of Thought. Transactions on Computational Science 2: 1-5 (2008)
45EEYong Liu, Guoyin Wang, Lin Feng: A General Model for Transforming Vague Sets into Fuzzy Sets. Transactions on Computational Science 2: 133-144 (2008)
2007
44 Mislav Grgic, Andrew H. Sung, Guoyin Wang: International Conference on High Performance Computing, Networking and Communication Systems, HPCNCS-07, Orlando, Florida, USA, July 9-12 2007 ISRST 2007
43 Aijun An, Jerzy Stefanowski, Sheela Ramanna, Cory J. Butz, Witold Pedrycz, Guoyin Wang: Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, 11th International Conference, RSFDGrC 2007, Toronto, Canada, May 14-16, 2007, Proceedings Springer 2007
42 Zhenguo Zhu, Guoyin Wang: Similarity Measure of Vague Sets. Artificial Intelligence and Pattern Recognition 2007: 495-499
41EEQinghua Zhang, Guoyin Wang, Jun Hu, Hai-Tao Teng: Approximation Partition Spaces of Covering Space. GrC 2007: 199-204
40EEJun Hu, Guoyin Wang, Ang Fu: Knowledge Reduction of Covering Approximation Space. IEEE ICCI 2007: 140-144
39EEXun Gong, Guoyin Wang: A Dynamic Component Deforming Model for Face Shape Reconstruction. ISVC (1) 2007: 488-497
38EEYing Xia, Guoyin Wang, Song Gao: An Efficient Clustering Algorithm for 2D Multi-density Dataset in Large Database. MUE 2007: 78-82
37EEGuoyin Wang, Feng Hu: Quick Knowledge Reduction Based on Divide and Conquer Method in Huge Data Sets. PReMI 2007: 312-315
36EEFeng Hu, Guoyin Wang, Ying Xia: Attribute Core Computation Based on Divide and Conquer Method. RSEISP 2007: 310-319
35EEYong Yang, Guoyin Wang, Kun He: An Approach for Selective Ensemble Feature Selection Based on Rough Set Theory. RSKT 2007: 518-525
34EEYong Yang, Guoyin Wang, Peijun Chen, Jian Zhou, Kun He: Feature Selection in Audiovisual Emotion Recognition Based on Rough Set Theory. T. Rough Sets 7: 283-294 (2007)
2006
33 Guoyin Wang, James F. Peters, Andrzej Skowron, Yiyu Yao: Rough Sets and Knowledge Technology, First International Conference, RSKT 2006, Chongquing, China, July 24-26, 2006, Proceedings Springer 2006
32 Yong Yang, Guoyin Wang, Peijun Chen: An Emotion Recognition System Based on Rough Set Theory. AMT 2006: 293-297
31EELin Feng, Guoyin Wang, Yong Liu, Zhenguo Zhu: Knowledge Acquisition in Vague Objective Information Systems. FSKD 2006: 344-354
30EEQinghua Zhang, Guoyin Wang, Jun Hu, Xianquan Liu: Incomplete Information Systems Processing Based on Fuzzy-Clustering. IAT Workshops 2006: 486-489
29EEJun Hu, Guoyin Wang, Qinghua Zhang: Uncertainty Measure of Covering Generated Rough Set. IAT Workshops 2006: 498-504
28EEJian Zhou, Guoyin Wang, Yong Yang, Peijun Chen: Speech Emotion Recognition Based on Rough Set and SVM. IEEE ICCI 2006: 53-61
27EEJie Bai, Yu Wu, Guoyin Wang, Simon X. Yang, Wenbin Qiu: A Novel Intrusion Detection Model Based on Multi-layer Self-Organizing Maps and Principal Component Analysis. ISNN (2) 2006: 255-260
26EEJun Hu, Guoyin Wang, Qinghua Zhang, Xianquan Liu: Attribute Reduction Based on Granular Computing. RSCTC 2006: 458-466
25EEJun Zhao, Guoyin Wang: Research on System Uncertainty Measures Based on Rough Set Theory. RSKT 2006: 227-232
24EEYong Liu, Guoyin Wang, Lin Feng: A General Model for Transforming Vague Sets into Fuzzy Sets. RSKT 2006: 341-348
23EEPeijun Chen, Guoyin Wang, Yong Yang, Jian Zhou: Facial Expression Recognition Based on Rough Set Theory and SVM. RSKT 2006: 772-777
22EEGuoyin Wang: Domain-Oriented Data-Driven Data Mining (3DM): Simulation of Human Knowledge Understanding. WImBI 2006: 278-290
21 Li Luo, Yu Wu, Guoyin Wang, Jie Bai: A Video Pre-Classification Method with Multi-Layer Self-Organizing Maps and Principal Component Analysis. ITSSA 2(2): 177-184 (2006)
20EEZhe Yuan, Yu Wu, Guoyin Wang, Jianbo Li: Motion-Information-Based Video Retrieval System Using Rough Pre-classification. T. Rough Sets: 306-333 (2006)
2005
19 Dominik Slezak, Guoyin Wang, Marcin S. Szczuka, Ivo Düntsch, Yiyu Yao: Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, 10th International Conference, RSFDGrC 2005, Regina, Canada, August 31 - September 3, 2005, Proceedings, Part I Springer 2005
18EEJiujiang An, Guoyin Wang, Yu Wu, Quan Gan: A rule generation algorithm based on granular computing. GrC 2005: 102-107
17EEYong Chen, Guoyin Wang, Fan Jin, Tianyun Yan: A Novel Generalized Congruence Neural Networks. ISNN (1) 2005: 455-460
16EEFeng Hu, Guoyin Wang, Hai Huang, Yu Wu: Incremental Attribute Reduction Based on Elementary Sets. RSFDGrC (1) 2005: 185-193
15EEZhe Yuan, Yu Wu, Guoyin Wang, Jianbo Li: A Global-Motion Analysis Method via Rough-Set-Based Video Pre-classification. RSFDGrC (2) 2005: 323-332
14EEYong Yang, Guoyin Wang: An Evaluation Model for Web-Based Learning Support Systems. Web Intelligence 2005: 680-683
13EEGuoyin Wang, Jun Zhao, Jiu-Jiang An, Yu Wu: A Comparative Study of Algebra Viewpoint and Information Viewpoint in Attribute Reduction. Fundam. Inform. 68(3): 289-301 (2005)
2004
12EEGuoyin Wang, Jun Zhao, Jiu-Jiang An, Yu Wu: Theoretical Study on Attribute Reduction of Rough Set Theory: Comparison of Algebra and Information Views. IEEE ICCI 2004: 148-155
11EEJiucheng Xu, Junyi Shen, Guoyin Wang: Rough Set Theory Analysis on Decision Subdivision. Rough Sets and Current Trends in Computing 2004: 340-345
10EEZhengren Qin, Guoyin Wang, Yu Wu, Xiaorong Xue: A Scalable Rough Set Knowledge Reduction Algorithm. Rough Sets and Current Trends in Computing 2004: 445-454
9 Jiujiang An, Guoyin Wang, Yu Wu: A Learning Algorithm for Multiple Rule Trees. Workshop on Web-based Support Systems 2004: 13-19
8EEGuoyin Wang, Qing Liu, Tsau Young Lin, Yiyu Yao, Lech Polkowski: Preface. Fundam. Inform. 59(2-3): (2004)
7EEZheng Zheng, Guoyin Wang: RRIA: A Rough Set and Rule Tree Based Incremental Knowledge Acquisition Algorithm. Fundam. Inform. 59(2-3): 299-313 (2004)
2003
6 Guoyin Wang, Qing Liu, Yiyu Yao, Andrzej Skowron: Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, 9th International Conference, RSFDGrC 2003, Chongqing, China, May 26-29, 2003, Proceedings Springer 2003
5EEZheng Zheng, Guoyin Wang, Yu Wu: A Rough Set and Rule Tree Based Incremental Knowledge Acquisition Algorithm. RSFDGrC 2003: 122-129
4EEQiusheng An, Guoyin Wang, Junyi Shen, Jiucheng Xu: Querying Data from RRDB Based on Rough Sets Theory. RSFDGrC 2003: 342-345
3EEGuoyin Wang: Rough reduction in algebra view and information view. Int. J. Intell. Syst. 18(6): 679-688 (2003)
2000
2EEGuoyin Wang, Feng Liu: The Inconsistency in Rough Set Based Rule Generation. Rough Sets and Current Trends in Computing 2000: 370-377
1998
1EEGuoyin Wang, Hongbao Shi: TMLNN: triple-valued or multiple-valued logic neural network. IEEE Transactions on Neural Networks 9(6): 1099-1117 (1998)

Coauthor Index

1Aijun An [43]
2Jiu-Jiang An [12] [13]
3Jiujiang An [9] [18]
4Liping An [47]
5Qiusheng An [4]
6Jie Bai [21] [27]
7Cory J. Butz [43]
8Long Chen [49]
9Peijun Chen [23] [28] [32] [34]
10Shanben Chen [47]
11Yong Chen [17]
12Jianhua Dai [47]
13Ivo Düntsch [19]
14Lin Feng [24] [31] [45] [50]
15Ang Fu [40]
16Quan Gan [18]
17Song Gao [38]
18Marina L. Gavrilova [56]
19Xun Gong [39] [51]
20Mislav Grgic [44]
21Jerzy W. Grzymala-Busse [57]
22Kun He [34] [35] [55]
23Feng Hu [16] [36] [37] [48] [50]
24Jun Hu [26] [29] [30] [40] [41]
25Qinghua Hu [47]
26Xuegang Hu [47]
27Hai Huang [16]
28Houkuan Huang [47]
29Fan Jin [17]
30Fakuan Lan [54]
31Jianbo Li [15] [20]
32Tian-rui Li [57]
33Yongli Li [47]
34Zhenjing Li [53]
35Jiye Liang [47]
36Tsau Young Lin [8]
37Feng Liu [2]
38Qing Liu [6] [8]
39Xianquan Liu [26] [30]
40Yong Liu [24] [31] [45]
41Fei Luo [53]
42Li Luo [21]
43Duoqian Miao [47] [57]
44Fan Min [47]
45Witold Pedrycz [43]
46James F. Peters [33]
47Lech Polkowski [8]
48Keyun Qin [47]
49Zhengren Qin [10]
50Wenbin Qiu [27]
51Sheela Ramanna [43]
52Ying Sai [47]
53Lin Shang [47]
54Junyi Shen [4] [11]
55Hongbao Shi [1]
56Zhongzhi Shi [47]
57Andrzej Skowron [6] [33] [57]
58Dominik Slezak [19]
59Jerzy Stefanowski [43]
60Andrew H. Sung [44]
61Marcin S. Szczuka [19]
62Chih Jeng Kenneth Tan [56]
63Hai-Tao Teng [41]
64Yan Wang [58]
65Yingxu Wang [46] [56]
66Weizhi Wu [47]
67Yu Wu [5] [9] [10] [12] [13] [15] [16] [18] [20] [21] [27]
68Zhaocong Wu [47]
69Ying Xia [36] [38]
70Keming Xie [47]
71Jiucheng Xu [4] [11]
72Xiaorong Xue [10]
73Tianyun Yan [17]
74Simon X. Yang [27]
75Yong Yang [14] [23] [28] [32] [34] [35] [53] [55]
76Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [6] [8] [19] [33] [46] [56] [57]
77Dongyi Ye [47]
78Hong Yu [54]
79Zhe Yuan [15] [20]
80Huanglin Zeng [47]
81Qinghua Zhang [26] [29] [30] [41] [47]
82Jun Zhao [12] [13] [25]
83Zheng Zheng [5] [7]
84Jian Zhou [23] [28] [34]
85Zhenguo Zhu [31] [42]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)