dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

1. WImBI 2006: Beijing, China

Ning Zhong, Jiming Liu, Yiyu Yao, Jing-Long Wu, Shengfu Lu, Kuncheng Li (Eds.): Web Intelligence Meets Brain Informatics, First WICI International Workshop, WImBI 2006, Beijing, China, December 15-16, 2006, Revised Selected and Invited Papers. Lecture Notes in Computer Science 4845 Springer 2007, ISBN 978-3-540-77027-5 BibTeX

Introduction

Synergy of Web Intelligence and Brain Informatics

Cognitive Science, Neuroscience, and Brain Informatics

Web Intelligence Applications

Copyright © Sat May 16 23:47:59 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)