dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Naohiko Irie

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EETetsuya Yamada, Naohiko Irie, Takanobu Tsunoda, Takahiro Irita, Kenji Kitagawa, Ryohei Yoshida, Keisuke Toyama, Motoaki Satoyama: A Hardware Accelerator for JavaTM Platforms on a 130-nm Embedded Processor Core. IEICE Transactions 90-C(2): 523-530 (2007)
2006
2EEToshihiro Hattori, Takahiro Irita, Masayuki Ito, Eiji Yamamoto, Hisashi Kato, Go Sado, Tetsuhiro Yamada, Kunihiko Nishiyama, Hiroshi Yagi, Takao Koike, Yoshihiko Tsuchihashi, Motoki Higashida, Hiroyuki Asano, Izumi Hayashibara, Ken Tatezawa, Yasuhisa Shimazaki, Naozumi Morino, Yoshihiko Yasu, Tadashi Hoshi, Yujiro Miyairi, Kazumasa Yanagisawa, Kenji Hirose, Saneaki Tamaki, Shinichi Yoshioka, Toshifumi Ishii, Yusuke Kanno, Hiroyuki Mizuno, Tetsuya Yamada, Naohiko Irie, Reiko Tsuchihashi, Nobuto Arai, Tomohiro Akiyama, Koji Ohno: Hierarchical power distribution and power management scheme for a single chip mobile processor. DAC 2006: 292-295
1989
1EEKazuaki Murakami, Naohiko Irie, Morihiro Kuga, Shinji Tomita: SIMP (Single Instruction stream/Multiple Instruction Pipelining): A Novel High-Speed Single-Processor Architecture. ISCA 1989: 78-85

Coauthor Index

1Tomohiro Akiyama [2]
2Nobuto Arai [2]
3Hiroyuki Asano [2]
4Toshihiro Hattori [2]
5Izumi Hayashibara [2]
6Motoki Higashida [2]
7Kenji Hirose [2]
8Tadashi Hoshi [2]
9Takahiro Irita [2] [3]
10Toshifumi Ishii [2]
11Masayuki Ito [2]
12Yusuke Kanno [2]
13Hisashi Kato [2]
14Kenji Kitagawa [3]
15Takao Koike [2]
16Morihiro Kuga [1]
17Yujiro Miyairi [2]
18Hiroyuki Mizuno [2]
19Naozumi Morino [2]
20Kazuaki Murakami [1]
21Kunihiko Nishiyama [2]
22Koji Ohno [2]
23Go Sado [2]
24Motoaki Satoyama [3]
25Yasuhisa Shimazaki [2]
26Saneaki Tamaki [2]
27Ken Tatezawa [2]
28Shinji Tomita [1]
29Keisuke Toyama [3]
30Reiko Tsuchihashi [2]
31Yoshihiko Tsuchihashi [2]
32Takanobu Tsunoda [3]
33Hiroshi Yagi [2]
34Tetsuhiro Yamada [2]
35Tetsuya Yamada [2] [3]
36Eiji Yamamoto [2]
37Kazumasa Yanagisawa [2]
38Yoshihiko Yasu [2]
39Ryohei Yoshida [3]
40Shinichi Yoshioka [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)