dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qi Zuo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
7EEZuo Wang, Feng Shi, Qi Zuo, Weixing Ji, Mengxiao Liu: N-port memory mapping for LUT-based FPGAs. FPGA 2009: 279
2008
6EECaixia Liu, Jiaxin Li, Hongli Zhang, Qi Zuo: HHMA: A Hierarchical Hybrid Memory Architecture Sharing Multi-Port Memory. ICYCS 2008: 1320-1325
5EEJiaxin Li, Ning Deng, Caixia Liu, Mengxiao Liu, Zuo Wang, Qi Zuo: FG-NC: A Schedule Algorithm of Designing Concurrent Multi-direction Data Switch Structure. ICYCS 2008: 178-182
4EESi-Yao Fu, Qi Zuo, Zeng-Guang Hou, Zi-ze Liang, Min Tan, Fengshui Jing, Xiaoling Fu: Unsupervised learning of categories from sets of partially matching image features for power line inspection robot. IJCNN 2008: 2596-2603
2007
3EEWeixing Ji, Feng Shi, Baojun Qiao, Qi Zuo, Caixia Liu: Performance Evaluation of a Self-Maintained Memory Module. RTSS 2007: 254-266
2006
2EEJian-long Tang, En Li, Zeng-Guang Hou, Qi Zuo, Zi-ze Liang, Min Tan: Neural Network Based Modeling for Oil Well Pressure Data Compensation System. ICIC (2) 2006: 844-854
1EESiyao Fu, Weiming Li, Yun-Chu Zhang, Zi-ze Liang, Zengguang Hou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo, Qi Zuo: Structure-Constrained Obstacles Recognition for Power Transmission Line Inspection Robot. IROS 2006: 3363-3368

Coauthor Index

1Lian Bo [1]
2Ning Deng [5]
3Si-Yao Fu [4]
4Siyao Fu [1]
5Xiaoling Fu [4]
6Zeng-Guang Hou [2] [4]
7Zengguang Hou [1]
8Weixing Ji [3] [7]
9Fengshui Jing [4]
10En Li [2]
11Jiaxin Li [5] [6]
12Weiming Li [1]
13Zi-ze Liang [1] [2] [4]
14Caixia Liu [3] [5] [6]
15Mengxiao Liu [5] [7]
16Baojun Qiao [3]
17Feng Shi [3] [7]
18Min Tan [1] [2] [4]
19Jian-long Tang [2]
20Zuo Wang [5] [7]
21Wenbo Ye [1]
22Hongli Zhang [6]
23Yun-Chu Zhang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)