dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenbo Ye

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EESi-Yao Fu, Yun-Chu Zhang, Xiaoguang Zhao, Zi-ze Liang, Zeng-Guang Hou, An-Min Zou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo: Motion Deblurring for a Power Transmission Line Inspection Robot. ICIC (2) 2006: 866-871
1EESiyao Fu, Weiming Li, Yun-Chu Zhang, Zi-ze Liang, Zengguang Hou, Min Tan, Wenbo Ye, Lian Bo, Qi Zuo: Structure-Constrained Obstacles Recognition for Power Transmission Line Inspection Robot. IROS 2006: 3363-3368

Coauthor Index

1Lian Bo [1] [2]
2Si-Yao Fu [2]
3Siyao Fu [1]
4Zeng-Guang Hou [2]
5Zengguang Hou [1]
6Weiming Li [1]
7Zi-ze Liang [1] [2]
8Min Tan [1] [2]
9Yun-Chu Zhang [1] [2]
10Xiaoguang Zhao [2]
11An-Min Zou [2]
12Qi Zuo [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)