dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kuncheng Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
11EEYuanchao Zhang, Jiefeng Jiang, Lei Lin, Feng Shi, Yuan Zhou, Chunshui Yu, Kuncheng Li, Tianzi Jiang: A Surface-Based Fractal Information Dimension Method for Cortical Complexity Analysis. MIAR 2008: 133-141
2007
10 Ning Zhong, Jiming Liu, Yiyu Yao, Jing-Long Wu, Shengfu Lu, Kuncheng Li: Web Intelligence Meets Brain Informatics, First WICI International Workshop, WImBI 2006, Beijing, China, December 15-16, 2006, Revised Selected and Invited Papers Springer 2007
9EEFuchun Lin, Chunshui Yu, Tianzi Jiang, Kuncheng Li, Piu Chan, Hao Lei: Discriminative Analysis of Neuromyelitis Optica Using Twodimensional Histogram from Diffusion Tensor Imaging. ISBI 2007: 752-755
2006
8EEXia Wu, Li Yao, Zhi-ying Long, Jie Lu, Kuncheng Li: Functional Connectivity in the Resting Brain: An Analysis Based on ICA. ICONIP (1) 2006: 175-182
7EEKun Wang, Tianzi Jiang, Meng Liang, Liang Wang, Lixia Tian, Xinqing Zhang, Kuncheng Li, Zhening Liu: Discriminative Analysis of Early Alzheimer's Disease Based on Two Intrinsically Anti-correlated Networks with Resting-State fMRI. MICCAI (2) 2006: 340-347
6EENing Zhong, Jiming Liu, Yiyu Yao, Jing-Long Wu, Shengfu Lu, Yulin Qin, Kuncheng Li, Benjamin W. Wah: Web Intelligence Meets Brain Informatics. WImBI 2006: 1-31
5EEPeipeng Liang, Ning Zhong, Shengfu Lu, Jiming Liu, Yiyu Yao, Kuncheng Li, Yanhui Yang: The Neural Mechanism of Human Numerical Inductive Reasoning Process: A Combined ERP and fMRI Study. WImBI 2006: 223-243
4EEWei Wang, Kuncheng Li, Baoci Shan, Jianyang Xu, Bin Yan, Jing Hao, Yanhui Yang, Ke Li, Na Lu: Central Nervous Processing for Acupuncture at Liv3 with fMRI: A Preliminary Experience. WImBI 2006: 244-253
3EEZhigang Liang, Kuncheng Li, Xiaolin Yang, Xiangying Du, Jiabin Liu, Xin Zhao, Xiangdong Qi: ROC Analysis for Diagnostic Accuracy of Fracture by Using Different Monitors. J. Digital Imaging 19(3): 276-278 (2006)
2004
2EEJing Hao, Kuncheng Li, Ke Li, Dexuan Zhang, Wei Wang, Bin Yan, Yanhui Yang, Y. Wang, Q. Chen, Baoci Shan, Xiaolin Zhou: Visual Search in Alzheimer's Disease - fMRI Study. MIAR 2004: 204-212
2003
1 Haihong Fu, Zhengyu Jin, Jianping Dai, Kemin Chen, Tao Wang, Tie Li, Peiyi Gao, Kuncheng Li, Cheng Zhou, Xiangke Du, Jingtao Miao, Baoluo Li, Yusheng He, Minchen Peng, Qiyong Guo, Chunhua Chai, Min Luo, Xiaolin Wang, Jinxiong Chen, Ji Xie: Picture archiving and communication system in China: the development, problem, and integrating strategy with IHE. CARS 2003: 915-923

Coauthor Index

1Chunhua Chai [1]
2Piu Chan [9]
3Jinxiong Chen [1]
4Kemin Chen [1]
5Q. Chen [2]
6Jianping Dai [1]
7Xiangke Du [1]
8Xiangying Du [3]
9Haihong Fu [1]
10Peiyi Gao [1]
11Qiyong Guo [1]
12Jing Hao [2] [4]
13Yusheng He [1]
14Jiefeng Jiang [11]
15Tianzi Jiang [7] [9] [11]
16Zhengyu Jin [1]
17Hao Lei [9]
18Baoluo Li [1]
19Ke Li [2] [4]
20Tie Li [1]
21Meng Liang [7]
22Peipeng Liang [5]
23Zhigang Liang [3]
24Fuchun Lin [9]
25Lei Lin [11]
26Jiabin Liu [3]
27Jiming Liu [5] [6] [10]
28Zhening Liu [7]
29Zhi-ying Long [8]
30Jie Lu [8]
31Na Lu [4]
32Shengfu Lu [5] [6] [10]
33Min Luo [1]
34Jingtao Miao [1]
35Minchen Peng [1]
36Xiangdong Qi [3]
37Yulin Qin [6]
38Baoci Shan [2] [4]
39Feng Shi [11]
40Lixia Tian [7]
41Benjamin W. Wah [6]
42Kun Wang [7]
43Liang Wang [7]
44Tao Wang [1]
45Wei Wang [2] [4]
46Xiaolin Wang [1]
47Y. Wang [2]
48Jing-Long Wu [6] [10]
49Xia Wu [8]
50Ji Xie [1]
51Jianyang Xu [4]
52Bin Yan [2] [4]
53Xiaolin Yang [3]
54Yanhui Yang [2] [4] [5]
55Li Yao [8]
56Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [5] [6] [10]
57Chunshui Yu [9] [11]
58Dexuan Zhang [2]
59Xinqing Zhang [7]
60Yuanchao Zhang [11]
61Xin Zhao [3]
62Ning Zhong [5] [6] [10]
63Cheng Zhou [1]
64Xiaolin Zhou [2]
65Yuan Zhou [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)