dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yanhui Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEConghui Liu, Jie Zhuang, Danling Peng, Guoliang Yu, Yanhui Yang: Default-Mode Network Activity Identified by Group Independent Component Analysis. ICIC (2) 2007: 222-233
2006
3EEPeipeng Liang, Ning Zhong, Shengfu Lu, Jiming Liu, Yiyu Yao, Kuncheng Li, Yanhui Yang: The Neural Mechanism of Human Numerical Inductive Reasoning Process: A Combined ERP and fMRI Study. WImBI 2006: 223-243
2EEWei Wang, Kuncheng Li, Baoci Shan, Jianyang Xu, Bin Yan, Jing Hao, Yanhui Yang, Ke Li, Na Lu: Central Nervous Processing for Acupuncture at Liv3 with fMRI: A Preliminary Experience. WImBI 2006: 244-253
2004
1EEJing Hao, Kuncheng Li, Ke Li, Dexuan Zhang, Wei Wang, Bin Yan, Yanhui Yang, Y. Wang, Q. Chen, Baoci Shan, Xiaolin Zhou: Visual Search in Alzheimer's Disease - fMRI Study. MIAR 2004: 204-212

Coauthor Index

1Q. Chen [1]
2Jing Hao [1] [2]
3Ke Li [1] [2]
4Kuncheng Li [1] [2] [3]
5Peipeng Liang [3]
6Conghui Liu [4]
7Jiming Liu [3]
8Na Lu [2]
9Shengfu Lu [3]
10Danling Peng [4]
11Baoci Shan [1] [2]
12Wei Wang [1] [2]
13Y. Wang [1]
14Jianyang Xu [2]
15Bin Yan [1] [2]
16Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [3]
17Guoliang Yu [4]
18Dexuan Zhang [1]
19Ning Zhong [3]
20Xiaolin Zhou [1]
21Jie Zhuang [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)