dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian Cui

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
7EEJian Cui, Gengsheng Chen, Ruijing Shen, Sheldon X.-D. Tan, Wenjian Yu, Jiarong Tong: Variational capacitance modeling using orthogonal polynomial method. ACM Great Lakes Symposium on VLSI 2008: 23-28
6EEJinjin He, Jian Cui, Lianxing Yang, Zhongfeng Wang: A low-complexity high-performance noncoherent receiver for GFSK signals. ISCAS 2008: 1256-1259
5EEJian Cui, Peng Li, Guang Li, Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Zhongnan Yang, Guang Wang, Qingbo Yu, Yi-Xue Li, Tieliu Shi: AtPID: Arabidopsis thaliana protein interactome database - an integrative platform for plant systems biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 999-1008 (2008)
2007
4EENing Mi, Sheldon X.-D. Tan, Pu Liu, Jian Cui, Yici Cai, Xianlong Hong: Stochastic extended Krylov subspace method for variational analysis of on-chip power grid networks. ICCAD 2007: 48-53
2006
3EEJia Yang, Hao Ma, Weijia Song, Jian Cui, Changling Zhou: Crawling the eDonkey Network. GCC Workshops 2006: 133-136
2EEJim X. Chen, Harry Wechsler, Jian Cui: Image-Based Fast Small Triangle Rasterization. ICAT 2006: 918-927
1997
1 Jian Cui, David D. Falconer, Asrar U. H. Sheikh: Performance Evaluation of Optimum Combining and Maximal Ratio Combining in the Presence of Co-channel Interference and Channel Correlation for Wireless Communication Systems. MONET 2(4): 315-324 (1997)

Coauthor Index

1Yici Cai [4]
2Gengsheng Chen [7]
3Jim X. Chen [2]
4David D. Falconer [1]
5Jinjin He [6]
6Xianlong Hong [4]
7Guang Li [5]
8Peng Li [5]
9Yi-Xue Li [5]
10Yuhua Li [5]
11Pu Liu [4]
12Hao Ma [3]
13Ning Mi [4]
14Asrar U. H. Sheikh [1]
15Ruijing Shen [7]
16Tieliu Shi [5]
17Weijia Song [3]
18Sheldon X.-D. Tan (Xiang-Dong Tan) [4] [7]
19Jiarong Tong [7]
20Guang Wang [5]
21Zhongfeng Wang [6]
22Harry Wechsler [2]
23Feng Xu [5]
24Jia Yang [3]
25Lianxing Yang [6]
26Zhongnan Yang [5]
27Qingbo Yu [5]
28Wenjian Yu [7]
29Chen Zhao [5]
30Changling Zhou [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)