dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuan Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
40EEYuan Wang, Guy Carrault, Alain Beuchee, Lofti Senhadji, Huazhong Shu: HRV complexity as a diagnostic tool for late onset sepsis in sick premature infants. BIBE 2008: 1-6
39EERui Qiao, Yuan Wang, Xinyan Gao, Jinzhao Wu: Operational semantics of probabilistic Kleene algebra with tests. ISCC 2008: 706-713
38EEE. Xu, Shaocheng Tong, Yuan Wang, Shang Xu, Peng Li: Approach to Missing Data Recovery. ISECS 2008: 189-192
37EEYuan Wang, Xiaobo Zhou, Honghui Wang, King Li, Lixiu Yao, Stephen T. C. Wong: Reversible jump MCMC approach for peak identification for stroke SELDI mass spectrometry using mixture model. ISMB 2008: 407-413
36EEBrendan Elliott, Mustafa Kirac, Ali Cakmak, Gokhan Yavas, Stephen Mayes, En Cheng, Yuan Wang, Chirag Gupta, Gultekin Özsoyoglu, Z. Meral Özsoyoglu: PathCase: pathways database system. Bioinformatics 24(21): 2526-2533 (2008)
2007
35EEYuan Wang, Ye Tao, Ping Yu, Feng Xu, Jian Lü: A Trust Evolution Model for P2P Networks. ATC 2007: 216-225
34EEJianxi Yang, Yuan Wang, Liang Chu: Designing Strategies on Frame Structure in the Rate Adaptive Communication. FGCN (1) 2007: 3-7
33EELiangguo Shen, Zushu Yan, Xing Zhang, Yuanfu Zhao, Yuan Wang: Design of High-Performance Voltage Regulators Based on Frequency-Dependent Feedback Factor. ISCAS 2007: 3828-3831
32EEHua Xu, Yuan Wang, Peifa Jia: A Rough Set and Fuzzy Neural Petri Net Based Method for Dynamic Knowledge Extraction, Representation and Inference in Cooperative Multiple Robot System. ISNN (1) 2007: 852-862
31EEHua Xu, Yuan Wang, Peifa Jia: Fuzzy Neural Petri Nets. ISNN (2) 2007: 328-335
30EESiddharth Kaza, Yuan Wang, Hsinchun Chen: Enhancing border security: Mutual information analysis to identify suspect vehicles. Decision Support Systems 43(1): 199-210 (2007)
29EEYufei Li, Yuan Wang, Xiaotao Huang: A Relation-Based Search Engine in Semantic Web. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 19(2): 273-282 (2007)
28EEKeng Siau, Yuan Wang: Cognitive evaluation of information modeling methods. Information & Software Technology 49(5): 455-474 (2007)
27EEWei Jiang, Yuan Wang, Jeffery I. Zucker: Universality and semicomputability for nondeterministic programming languages over abstract algebras. J. Log. Algebr. Program. 71(1): 44-78 (2007)
2006
26EEYuan Wang, Feng Xu, Ye Tao, Chun Cao, Jian Lü: Toward Trust Management in Autonomic and Coordination Applications. ATC 2006: 236-245
25EEShuguang Zhao, Jun Zhao, Yuan Wang, Xinlin Fu: Moving Object Detecting Using Gradient Information, Three-Frame-Differencing and Connectivity Testing. Australian Conference on Artificial Intelligence 2006: 510-518
24EEWei Ye, Yuan Wang, Ning Gu: Leveraging Distance Table to Accelerate Data Location in Large-Scaled Data Intensive Grid Environment*. CIT 2006: 59
23EESiddharth Kaza, Yuan Wang, Hsinchun Chen: Target vehicle identification for border safety with modified mutual information. DG.O 2006: 410-411
22EEHsinchun Chen, Homa Atabakhsh, Alan Gang Wang, Siddharth Kaza, Chunju Tseng, Yuan Wang, Shailesh Joshi, Tim Petersen, Chuck Violette: COPLINK center: social network analysis and identity deception detection for law enforcement and homeland security intelligence and security informatics: a crime data mining approach to developing border safe research. DG.O 2006: 49-50
21EEYuan Wang, Shiqi Yu, Yunhong Wang, Tieniu Tan: Gait Recognition Based on Fusion of Multi-view Gait Sequences. ICB 2006: 605-611
20EESiddharth Kaza, Yuan Wang, Hsinchun Chen: Suspect Vehicle Identification for Border Safety with Modified Mutual Information. ISI 2006: 308-318
19EEYuan Wang, Feng Xu, Jian Lü: Establishing recommendation trust relationships for internetwares. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 31(1): 1-5 (2006)
2005
18EEXiaojing Li, Gang Chen, Jinxiang Dong, Yuan Wang: Self-adaptive Statistics Management for Efficient Query Processing. WAIM 2005: 102-113
17EEYuan Wang, Gang Chen, Jinxiang Dong: MPX: A Multiversion Concurrency Control Protocol for XML Documents. WAIM 2005: 578-588
16EEKanliang Wang, Yuan Wang, Jingtao Yao: A Comparative Study on Marketing Mix Models for Digital Products. WINE 2005: 660-669
15EEZhongcheng Wang, Yuan Wang: A new kind of high-efficient and high-accurate P-stable Obrechkoff three-step method for periodic initial-value problems. Computer Physics Communications 171(2): 79-92 (2005)
14EEYuan Wang, Yunde Jia, Changbo Hu, Matthew Turk: Non-negative matrix factorization framework for face recognition. IJPRAI 19(4): 495-511 (2005)
2004
13EEYuan Wang, Yunhong Wang, Tieniu Tan: Combining Fingerprint and Voiceprint Biometrics for Identity Verification: an Experimental Comparison. ICBA 2004: 663-670
12EEYue Liu, Yuan Wang, Yuan Li, Gengfeng Wu: Earthquake Prediction by RBF Neural Network Ensemble. ISNN (2) 2004: 962-969
11EEYuan Wang, David J. DeWitt: Computing PageRank in a Distributed Internet Search Engine System. VLDB 2004: 420-431
10EEZhong-Ping Jiang, Yuandan Lin, Yuan Wang: Nonlinear small-gain theorems for discrete-time feedback systems and applications. Automatica 40(12): 2129-2136 (2004)
2003
9EELeonidas Galanis, Yuan Wang, Shawn R. Jeffery, David J. DeWitt: Processing Queries in a Large Peer-to-Peer System. CAiSE 2003: 273-288
8EEYuan Wang, Zhiwei Xu, Yuzhong Sun: Research of Online Expandability of Service Grid. GCC (2) 2003: 986-993
7EEYuan Wang, David J. DeWitt, Jin-yi Cai: X-Diff: An Effective Change Detection Algorithm for XML Documents. ICDE 2003: 519-530
6EEAlan Halverson, Josef Burger, Leonidas Galanis, Ameet Kini, Rajasekar Krishnamurthy, Ajith Nagaraja Rao, Feng Tian, Stratis Viglas, Yuan Wang, Jeffrey F. Naughton, David J. DeWitt: Mixed Mode XML Query Processing. VLDB 2003: 225-236
5EELeonidas Galanis, Yuan Wang, Shawn R. Jeffery, David J. DeWitt: Locating Data Sources in Large Distributed Systems. VLDB 2003: 874-885
2001
4EEJeffrey F. Naughton, David J. DeWitt, David Maier, Ashraf Aboulnaga, Jianjun Chen, Leonidas Galanis, Jaewoo Kang, Rajasekar Krishnamurthy, Qiong Luo, Naveen Prakash, Ravishankar Ramamurthy, Jayavel Shanmugasundaram, Feng Tian, Kristin Tufte, Stratis Viglas, Yuan Wang, Chun Zhang, Bruce Jackson, Anurag Gupta, Rushan Chen: The Niagara Internet Query System. IEEE Data Eng. Bull. 24(2): 27-33 (2001)
2000
3EESang Jeong Lee, Yuan Wang, Pen-Chung Yew: Decoupled Value Prediction on Trace Processors. HPCA 2000: 231-240
2EEJianjun Chen, David J. DeWitt, Feng Tian, Yuan Wang: NiagaraCQ: A Scalable Continuous Query System for Internet Databases. SIGMOD Conference 2000: 379-390
1996
1EEGraham Campbell, Yuefan Deng, James Glimm, Yuan Wang, Qiqing Yu, Moisés Eisenberg, Arthur Grollman: Analysis and prediction of hydrogen bonding in protein-DNA complexes using parallel processors. Journal of Computational Chemistry 17(15): 1712-1725 (1996)

Coauthor Index

1Ashraf Aboulnaga [4]
2Homa Atabakhsh [22]
3Alain Beuchee [40]
4Josef Burger [6]
5Jin-yi Cai [7]
6Ali Cakmak [36]
7Graham Campbell [1]
8Chun Cao [26]
9Guy Carrault [40]
10Gang Chen [17] [18]
11Hsinchun Chen [20] [22] [23] [30]
12Jianjun Chen [2] [4]
13Rushan Chen [4]
14En Cheng [36]
15Liang Chu [34]
16David J. DeWitt [2] [4] [5] [6] [7] [9] [11]
17Yuefan Deng [1]
18Jinxiang Dong [17] [18]
19Moisés Eisenberg [1]
20Brendan Elliott [36]
21Xinlin Fu [25]
22Leonidas Galanis [4] [5] [6] [9]
23Xinyan Gao [39]
24James Glimm [1]
25Arthur Grollman [1]
26Ning Gu [24]
27Anurag Gupta [4]
28Chirag Gupta [36]
29Alan Halverson [6]
30Changbo Hu [14]
31Xiaotao Huang [29]
32Bruce Jackson [4]
33Shawn R. Jeffery [5] [9]
34Peifa Jia [31] [32]
35Yunde Jia [14]
36Wei Jiang [27]
37Zhong-Ping Jiang [10]
38Shailesh Joshi [22]
39Jaewoo Kang [4]
40Siddharth Kaza [20] [22] [23] [30]
41Ameet Kini [6]
42Mustafa Kirac [36]
43Rajasekar Krishnamurthy [4] [6]
44Sang Jeong Lee [3]
45King Li [37]
46Peng Li [38]
47Xiaojing Li [18]
48Yuan Li [12]
49Yufei Li [29]
50Yuandan Lin [10]
51Yue Liu [12]
52Jian Lü [19] [26] [35]
53Qiong Luo [4]
54David Maier [4]
55Stephen Mayes [36]
56Jeffrey F. Naughton [4] [6]
57Gultekin Özsoyoglu [36]
58Z. Meral Özsoyoglu [36]
59Tim Petersen [22]
60Naveen Prakash [4]
61Rui Qiao [39]
62Ravishankar Ramamurthy [4]
63Ajith Nagaraja Rao [6]
64Lofti Senhadji [40]
65Jayavel Shanmugasundaram [4]
66Liangguo Shen [33]
67Huazhong Shu [40]
68Keng Siau (Keng L. Siau) [28]
69Yuzhong Sun [8]
70Tieniu Tan (T. N. Tan) [13] [21]
71Ye Tao [26] [35]
72Feng Tian [2] [4] [6]
73Shaocheng Tong [38]
74Chunju Tseng [22]
75Kristin Tufte [4]
76Matthew Turk [14]
77Stratis Viglas (Efstratios Viglas) [4] [6]
78Chuck Violette [22]
79Alan Gang Wang [22]
80Honghui Wang [37]
81Kanliang Wang [16]
82Yunhong Wang [13] [21]
83Zhongcheng Wang [15]
84Stephen T. C. Wong [37]
85Gengfeng Wu [12]
86Jinzhao Wu [39]
87E. Xu [38]
88Feng Xu [19] [26] [35]
89Hua Xu [31] [32]
90Shang Xu [38]
91Zhiwei Xu [8]
92Zushu Yan [33]
93Jianxi Yang [34]
94Jingtao Yao (J. T. Yao) [16]
95Lixiu Yao [37]
96Gokhan Yavas [36]
97Wei Ye [24]
98Pen-Chung Yew [3]
99Ping Yu [35]
100Qiqing Yu [1]
101Shiqi Yu [21]
102Chun Zhang [4]
103Xing Zhang [33]
104Jun Zhao [25]
105Shuguang Zhao [25]
106Yuanfu Zhao [33]
107Xiaobo Zhou [37]
108Jeffery I. Zucker [27]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)