dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lixiu Yao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEJuan Zhou, Lixiu Yao, Jie Yang, Chunming Li: Moment based level set method for image segmentation. ICIP 2008: 1069-1072
2EEYuan Wang, Xiaobo Zhou, Honghui Wang, King Li, Lixiu Yao, Stephen T. C. Wong: Reversible jump MCMC approach for peak identification for stroke SELDI mass spectrometry using mixture model. ISMB 2008: 407-413
2003
1EEChenzhou Ye, Jie Yang, Lixiu Yao, Nian-yi Chen: Improving Performance of Decision Tree Algorithms with Multi-edited Nearest Neighbor Rule. PAKDD 2003: 394-398

Coauthor Index

1Nian-yi Chen [1]
2Chunming Li [3]
3King Li [2]
4Honghui Wang [2]
5Yuan Wang [2]
6Stephen T. C. Wong [2]
7Jie Yang [1] [3]
8Chenzhou Ye [1]
9Juan Zhou [3]
10Xiaobo Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)