dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaojun Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
44EEVikas Reddy Enti, Rajesh Arumugam, Krishnamoorthy Baskaran, Bingbing Liu, Foo Kong Foong, Appadorai Senthil Kumar, Dee Meng Kang, Xiaojun Wu, Wai Kit Goh: Tea table, come closer to me. HRI 2009: 325-326
2008
43EEJingfan Wang, Yunqing Xia, Thomas Fang Zheng, Xiaojun Wu: Job Information Retrieval Based on Document Similarity. AIRS 2008: 165-175
42EEXiaojun Wu, Michael Yu Wang, Jia Chen: Narrow-Band Based Radial Basis Functions Implicit Surface Reconstruction. GMP 2008: 519-525
41EEXiaojun Wu, Weijun Liu, Michael Yu Wang: A CAD modeling system for heterogeneous object. Advances in Engineering Software 39(5): 444-453 (2008)
40EEM. Loog, Xiaojun Wu, Jieping Lu, Jing-Yu Yang, Shitong Wang, Josef Kittler: A note on an extreme case of the generalized optimal discriminant transformation. Neurocomputing 72(1-3): 664-665 (2008)
39EEShuhan Shen, Minglei Tong, Haolong Deng, Yuncai Liu, Xiaojun Wu, Kaoru Wakabayashi, Hideki Koike: Model based human motion tracking using probability evolutionary algorithm. Pattern Recognition Letters 29(13): 1877-1886 (2008)
2007
38EEKyoko Sudo, Tatsuya Osawa, Xiaojun Wu, Kaoru Wakabayashi, Takayuki Yasuno: Detecting the Degree of Anomal in Security Video. MVA 2007: 53-56
37EEYu-Jie Zheng, Zhi-Bo Guo, Jian Yang, Xiaojun Wu, Jing-Yu Yang: DLDA/QR: A Robust Direct LDA Algorithm for Face Recognition and Its Theoretical Foundation. PAKDD 2007: 379-387
36EEXiaojun Wu, Jieping Lu, Jing-Yu Yang, Shitong Wang, Josef Kittler: An extreme case of the generalized optimal discriminant transformation and its application to face recognition. Neurocomputing 70(4-6): 828-834 (2007)
2006
35EEHaihui Zhang, Xingshe Zhou, Zhiyi Yang, Xiaojun Wu, Yin Luo: Grid Information Service Architecture in ChinaGrid. GCC 2006: 307-310
34EEQi Xia, Michael Yu Wang, Xiaojun Wu: Orthogonal Least Squares in Partition of Unity Surface Reconstruction with Radial Basis Function. GMAI 2006: 28-33
33EEPeizhi Wen, Xiaojun Wu, Tao Gao, Chengke Wu: Kd-Tree Based OLS in Implicit Surface Reconstruction with Radial Basis Function. ICAT 2006: 861-870
32EEXinping Ji, Xiaojun Wu, Michael Yu Wang: Algorithm of Scattered Data Reduction for Surface Reconstruction using Radial Basis Function. ICAT Workshops 2006: 501-506
31EEDong-jun Yu, Xiaojun Wu, Jing-Yu Yang: Quantitative Measurement for Fuzzy System to Input and Rule Perturbations. ICIC (2) 2006: 159-164
30EETatsuya Osawa, Xiaojun Wu, Kaoru Wakabayashi, Takayuki Yasuno: Human Tracking by Particle Filtering Using Full 3D Model of Both Target and Environment. ICPR (2) 2006: 25-28
29EEYu-Jie Zheng, Jing-Yu Yang, Jian Yang, Xiaojun Wu: Effective classification image space which can solve small sample size problem. ICPR (2) 2006: 861-864
28EEYu-Jie Zheng, Jing-Yu Yang, Jian Yang, Xiaojun Wu, Dong-jun Yu: A Complete and Rapid Feature Extraction Method for Face Recognition. ICPR (3) 2006: 469-472
27EEXiaojun Wu, Osamu Takizawa, Takashi Matsuyama: Parallel Pipeline Volume Intersection for Real-Time 3D Shape Reconstruction on a PC Cluster. ICVS 2006: 4
26EEPeizhi Wen, Xiaojun Wu, Chengke Wu: An Interactive Image Inpainting Method Based on RBF Networks. ISNN (2) 2006: 629-637
25EEYu-Jie Zheng, Jing-Yu Yang, Jian Yang, Xiaojun Wu, Wei-dong Wang: Kernel Fisher LPP for Face Recognition. MRCS 2006: 136-142
24EEXiaojun Wu, Michael Yu Wang, Qi Xia: Orthogonal Least Square RBF Based Implicit Surface Reconstruction Methods. VSMM 2006: 232-241
23EEYu-Jie Zheng, Jian Yang, Jing-Yu Yang, Xiaojun Wu: A reformative kernel Fisher discriminant algorithm and its application to face recognition. Neurocomputing 69(13-15): 1806-1810 (2006)
22EEShogo Tokai, Ryo Yumiba, Xiaojun Wu, Takashi Matsuyama: Dynamic wide-area scene visualization using an active camera. Systems and Computers in Japan 37(8): 101-112 (2006)
2005
21EEYulin Wang, Guangjun Li, Shuisheng Lin, Xiaojun Wu: A write-prior partitioning LRU algorithm for the multi-port cache in disk arrays. CIT 2005: 322-326
20EEYulin Wang, Guangjun Li, Xiaojun Wu, Shuisheng Lin: An Efficient Cache Replacement Policy with Distinguishing Write Blocks from Read Blocks in Disk Arrays. ISPA Workshops 2005: 120-129
19EEHaihui Zhang, Xingshe Zhou, Yang Gang, Xiaojun Wu: IBP: An Index-Based XML Parser Model. NPC 2005: 65-71
2004
18EERenbo Xia, Weijun Liu, Yuechao Wang, Xiaojun Wu: Fast Initialization of Level Set Method and an Improvement to Chan-Vese Model. CIT 2004: 18-23
17EEMeiyu Fang, Zhaohui Wu, Huajun Chen, Yuxin Mao, Guozhou Zheng, Zhao Xu, Xiaojun Wu: Building a Courseware Grid upon Dart Database Grid. GCC Workshops 2004: 148-155
16EEXiaojun Wu, Josef Kittler, Jing-Yu Yang, Kieron Messer, Shitong Wang: A New Direct LDA (D-LDA) Algorithm for Feature Extraction in Face Recognition. ICPR (4) 2004: 545-548
15EEXiaojun Wu, Josef Kittler, Jing-Yu Yang, Kieron Messer, Shitong Wang, Jieping Lu: On Dimensionality Reduction for Client Specific Discriminant Analysis with Application to Face Verification. SINOBIOMETRICS 2004: 305-312
14EETakashi Matsuyama, Xiaojun Wu, Takeshi Takai, Shohei Nobuhara: Real-time 3D shape reconstruction, dynamic 3D mesh deformation, and high fidelity visualization for 3D video. Computer Vision and Image Understanding 96(3): 393-434 (2004)
13EETakashi Matsuyama, Xiaojun Wu, Takeshi Takai, Toshikazu Wada: Real-time dynamic 3-D object shape reconstruction and high-fidelity texture mapping for 3-D video. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 14(3): 357-369 (2004)
12EEXiaojun Wu, Josef Kittler, Jing-Yu Yang, Shitong Wang: An analytical algorithm for determining the generalized optimal set of discriminant vectors. Pattern Recognition 37(9): 1949-1952 (2004)
2003
11EEChang Huang, Zhaohui Wu, Guozhou Zheng, Xiaojun Wu: Dart: A Framework for Grid-Based Database Resource Access and Discovery. GCC (2) 2003: 855-862
10EEZhiwen Yu, Xingshe Zhou, Xiaojun Wu, Jianhua Gu: A Multi-Agent System for Personalized and Private Service in PDR. ITCC 2003: 635-639
9EEZhiwen Yu, Xingshe Zhou, Xiaojun Wu, Jianhua Gu: A Hybrid Filter for Program Personalization. ITCC 2003: 645-649
2002
8EEXiaojun Wu, Qinye Yin, Ke Deng: Channel identification scheme for modified MC-CDMA systems with the mixing model of replicating and serial-to-parallel converting. ISCAS (1) 2002: 209-212
7EEXiaojun Wu, Qinye Yin, Jianguo Zhang: Subspace-based estimation method of uplink FIR channel in MC-CDMA system without cyclic prefix over frequency-selective fading channel. ISCAS (1) 2002: 213-216
6EEZheng Zhao, Qinye Yin, Aigang Feng, Xiaojun Wu: Reduced-dimension multiuser detection based on grouping users and reducing effective length of spread spectrum code in CDMA systems. ISCAS (1) 2002: 689-692
5EEXiaojun Wu, Qinye Yin, Hong Zhang: Lower-complexity direct symbol detector for multiuser MC-CDMA system using antenna array without vector channel estimation. ISCAS (5) 2002: 5-8
4EEXiaojun Wu, Jing-Yu Yang, Shitong Wang, Yue-Fei Guo, Qiying Gao: A New Algorithm for Generalized Optimal Discriminant Vectors. J. Comput. Sci. Technol. 17(3): 324-330 (2002)
2001
3EEXiaojun Wu, Aigang Feng, Qinye Yin: Universal discrete model and linear algebra representation for variant OFDM-CDMA systems. ISCAS (2) 2001: 213-216
2EEAigang Feng, Xiaojun Wu, Qinye Yin: Fast algorithm of adaptive chirplet-based real signal decomposition. ISCAS (2) 2001: 97-100
2000
1EEToshikazu Wada, Xiaojun Wu, Shogo Tokai, Takashi Matsuyama: Homography Based Parallel Volume Intersection: Toward Real-Time Volume Reconstruction using Active Cameras. CAMP 2000: 331-339

Coauthor Index

1Rajesh Arumugam [44]
2Krishnamoorthy Baskaran [44]
3Huajun Chen [17]
4Jia Chen [42]
5Haolong Deng [39]
6Ke Deng [8]
7Vikas Reddy Enti [44]
8Meiyu Fang [17]
9Aigang Feng [2] [3] [6]
10Foo Kong Foong [44]
11Yang Gang [19]
12Qiying Gao [4]
13Tao Gao [33]
14Wai Kit Goh [44]
15Jianhua Gu [9] [10]
16Yue-Fei Guo [4]
17Zhi-Bo Guo [37]
18Chang Huang [11]
19Xinping Ji [32]
20Dee Meng Kang [44]
21Josef Kittler [12] [15] [16] [36] [40]
22Hideki Koike [39]
23Appadorai Senthil Kumar [44]
24Guangjun Li [20] [21]
25Shuisheng Lin [20] [21]
26Bingbing Liu [44]
27Weijun Liu [18] [41]
28Yuncai Liu [39]
29M. Loog [40]
30Jieping Lu [15] [36] [40]
31Yin Luo [35]
32Yuxin Mao [17]
33Takashi Matsuyama [1] [13] [14] [22] [27]
34Kieron Messer [15] [16]
35Shohei Nobuhara [14]
36Tatsuya Osawa [30] [38]
37Shuhan Shen [39]
38Kyoko Sudo [38]
39Takeshi Takai [13] [14]
40Osamu Takizawa [27]
41Shogo Tokai [1] [22]
42Minglei Tong [39]
43Toshikazu Wada [1] [13]
44Kaoru Wakabayashi [30] [38] [39]
45Jingfan Wang [43]
46Michael Yu Wang [24] [32] [34] [41] [42]
47Shitong Wang [4] [12] [15] [16] [36] [40]
48Wei-dong Wang [25]
49Yuechao Wang [18]
50Yulin Wang [20] [21]
51Peizhi Wen [26] [33]
52Chengke Wu [26] [33]
53Zhaohui Wu [11] [17]
54Qi Xia [24] [34]
55Renbo Xia [18]
56Yunqing Xia [43]
57Zhao Xu [17]
58Jian Yang [23] [25] [28] [29] [37]
59Jing-Yu Yang [4] [12] [15] [16] [23] [25] [28] [29] [31] [36] [37] [40]
60Zhiyi Yang [35]
61Takayuki Yasuno [30] [38]
62Qinye Yin [2] [3] [5] [6] [7] [8]
63Dong-jun Yu [28] [31]
64Zhiwen Yu (Yu Zhiwen) [9] [10]
65Ryo Yumiba [22]
66Haihui Zhang [19] [35]
67Hong Zhang [5]
68Jianguo Zhang [7]
69Zheng Zhao [6]
70Guozhou Zheng [11] [17]
71Thomas Fang Zheng [43]
72Yu-Jie Zheng [23] [25] [28] [29] [37]
73Xingshe Zhou [9] [10] [19] [35]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)