dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Peng Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
48EESudipto Guha, Kamesh Munagala, Peng Shi: Approximation algorithms for restless bandit problems. SODA 2009: 28-37
47EEJinhui Zhang, Yuanqing Xia, Peng Shi: Parameter-dependent robust H INFINITY filtering for uncertain discrete-time systems. Automatica 45(2): 560-565 (2009)
2008
46EEJianjie Li, Xin Yang, Jie Tian, Peng Shi, Peng Li: Topological structure-based alignment for fingerprint Fuzzy Vault. ICPR 2008: 1-4
45EEPeng Shi, Lianhong Ding: A Data Sharing Platform for Materials Service Safety Appraisement. ICYCS 2008: 737-741
44EEKamesh Munagala, Peng Shi: The Stochastic Machine Replenishment Problem. IPCO 2008: 169-183
43EEHai Zhuge, Yunpeng Xing, Peng Shi: Resource space model, OWL and database: Mapping and integration. ACM Trans. Internet Techn. 8(4): (2008)
42EELixian Zhang, Peng Shi, El Kebir Boukas, Changhong Wang: H. Automatica 44(11): 2944-2949 (2008)
41EEGaomin Zhang, Yuanqing Xia, Peng Shi: New bounded real lemma for discrete-time singular systems. Automatica 44(3): 886-890 (2008)
40EERichard Davies, Peng Shi, Ron Wiltshire: Upper solution bounds of the continuous and discrete coupled algebraic Riccati equations. Automatica 44(4): 1088-1096 (2008)
39EELigang Wu, Peng Shi, Huijun Gao, Changhong Wang: I filtering for 2D Markovian jump systems. Automatica 44(7): 1849-1858 (2008)
38EEMin Wang, Bing Chen, Xiaoping Liu, Peng Shi: Adaptive fuzzy tracking control for a class of perturbed strict-feedback nonlinear time-delay systems. Fuzzy Sets and Systems 159(8): 949-967 (2008)
37EEMin Wang, Bing Chen, Peng Shi: Adaptive Neural Control for a Class of Perturbed Strict-Feedback Nonlinear Time-Delay Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(3): 721-730 (2008)
36EEMin Wu, Fang Liu, Peng Shi, Yong He, R. Yokoyama: Exponential Stability Analysis for Neural Networks With Time-Varying Delay. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(4): 1152-1156 (2008)
35EEMagdi S. Mahmoud, El Kebir Boukas, Peng Shi: Resilient feedback stabilization of discrete-time systems with delays. IMA J. Math. Control & Information 25(2): 141-156 (2008)
34EEShaocheng Tong, Peng Shi, Hasan Al-Madfai: Robust fuzzy decentralized control for nonlinear large-scale systems with parametric uncertainties. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 19(2): 85-101 (2008)
33EEWudhichai Assawinchaichote, Sing Kiong Nguang, Peng Shi, El Kebir Boukas: Hinfinity fuzzy state-feedback control design for nonlinear systems with I-stability constraints: An LMI approach. Mathematics and Computers in Simulation 78(4): 514-531 (2008)
2007
32EEYangyang Zhang, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang, Peng Shi: Fake Finger Detection Based on Thin-Plate Spline Distortion Model. ICB 2007: 742-749
31EELianqing Su, Zhifeng Gao, Jiqing Qiu, Peng Shi: Robust Stability of Uncertain Cellular Neural Networks with Time-Varying Delays. SNPD (3) 2007: 423-426
30EELi-Sheng Hu, Tao Bai, Peng Shi, Ziming Wu: Sampled-data control of networked linear control systems. Automatica 43(5): 903-911 (2007)
29EESudipto Guha, Kamesh Munagala, Peng Shi: Approximation Algorithms for Restless Bandit Problems CoRR abs/0711.3861: (2007)
28EESing Kiong Nguang, Peng Shi, S. Ding: Fault Detection for Uncertain Fuzzy Systems: An LMI Approach. IEEE T. Fuzzy Systems 15(6): 1251-1262 (2007)
27EEChangchun Hua, Xinping Guan, Peng Shi: Robust Output Feedback Tracking Control for Time-Delay Nonlinear Systems Using Neural Network. IEEE Transactions on Neural Networks 18(2): 495-505 (2007)
26EEWudhichai Assawinchaichote, Sing Kiong Nguang, Peng Shi: Robust Hinfinity fuzzy filter design for uncertain nonlinear singularly perturbed systems with Markovian jumps: An LMI approach. Inf. Sci. 177(7): 1699-1714 (2007)
25EEYuanqing Xia, Guo-Ping Liu, Peng Shi, David Rees, E. J. C. Thomas: New stability and stabilization conditions for systems with time-delay. Int. J. Systems Science 38(1): 17-24 (2007)
24EEGang Cheng, Ping Li, Peng Shi: A new algorithm based on copulas for VaR valuation with empirical calculations. Theor. Comput. Sci. 378(2): 190-197 (2007)
2006
23EEHai Zhuge, Peng Shi, Yunpeng Xing, Chao He: Transformation from OWL Description to Resource Space Model. ASWC 2006: 4-23
22EEPeng Shi, Jie Tian, Weihua Xie, Xin Yang: Fast Fingerprint Matching Based on the Novel Structure Combining the Singular Point with Its Neighborhood Minutiae. CIARP 2006: 804-813
21EEJiqing Qiu, Jinhui Zhang, Lianqing Su, Peng Shi: New Robust Stability Criteria for Uncertain Neutral System with Severe Time-Varying Delay and Nonlinear Uncertainties. ICICIC (2) 2006: 615-618
20EEYuanqing Xia, Peng Shi, Guo-Ping Liu, David Rees: Output Feedback Control of Discrete Systems with Time-Varying Delay. ICICIC (3) 2006: 504-507
19EEJinhui Zhang, Jiqing Qiu, Peng Shi: New Robust Stability Criteria for Uncertain Neural Networks with Time-Varying Delays. ICICIC (3) 2006: 648-651
18EEChuang Lin, Jeng-Shyang Pan, Chin-Shiuh Shieh, Peng Shi: An Information Hiding Scheme for OFDM Wireless Networks. IIH-MSP 2006: 51-54
17EELi-Sheng Hu, Peng Shi, Paul M. Frank: Robust sampled-data control for Markovian jump linear systems. Automatica 42(11): 2025-2030 (2006)
16EEMehmet Karan, Peng Shi, C. Yalçin Kaya: Transition probability bounds for the stochastic stability robustness of continuous- and discrete-time Markovian jump linear systems. Automatica 42(12): 2159-2168 (2006)
15EESing Kiong Nguang, Peng Shi: Robust Hinfinity output feedback control design for fuzzy dynamic systems with quadratic D stability constraints: An LMI approach. Inf. Sci. 176(15): 2161-2191 (2006)
14EEMagdi S. Mahmoud, Peng Shi, Jianqiang Yi, Jeng-Shyang Pan: Robust observers for neutral jumping systems with uncertain information. Inf. Sci. 176(16): 2355-2385 (2006)
13EEPeng Shi, Magdi S. Mahmoud, Jianqiang Yi, Abdulla Ismail: Worst case control of uncertain jumping systems with multi-state and input delay information. Inf. Sci. 176(2): 186-200 (2006)
12EEPeng Shi, Magdi S. Mahmoud, Sing Kiong Nguang, Abdulla Ismail: Robust filtering for jumping systems with mode-dependent delays. Signal Processing 86(1): 140-152 (2006)
2005
11EEPeng Shi, Yunpeng Xing, Erlin Yao, Zhen Wang, Kehua Yuan, Junsheng Zhang, Jianzeng Wang, Fei Guo: The Architecture and Implementation of Resource Space Model System. GCC 2005: 585-590
10EEJianzeng Wang, Yunpeng Xing, Peng Shi, Fei Guo, Zhen Wang, Erlin Yao, Kehua Yuan, Junsheng Zhang: Using Fuzzy Cognitive Map to Effectively Classify E-Documents and Application. GCC 2005: 591-596
9EEPing Li, Peng Shi, Guang-Dong Huang: A New Algorithm Based on Copulas for Financial Risk Calculation with Applications to Chinese Stock Markets. WINE 2005: 481-490
8EEChangchun Hua, Xinping Guan, Peng Shi: Adaptive fuzzy control for uncertain interconnected time-delay systems. Fuzzy Sets and Systems 153(3): 447-458 (2005)
2004
7EEWudhichai Assawinchaichote, Sing Kiong Nguang, Peng Shi: Hinfinity output feedback control design for uncertain fuzzy singularly perturbed systems: an LMI approach. Automatica 40(12): 2147-2152 (2004)
1999
6EEPeng Shi, El Kebir Boukas, Ramesh K. Agarwal: Robust control for Markovian jumping discrete-time systems. Int. J. Systems Science 30(8): 787-797 (1999)
1998
5 Yan Shi, Masaharu Mizumoto, Peng Shi: On Designing of Learning Rates in the Neuro-Fuzzy Learning Algorithm. ICONIP 1998: 1575-1578
4 Peng Shi, El Kebir Boukas, Yan Shi, Ramesh K. Agarwal: Disturbance Attenuation for Systems Governed by Markov Decision Processes. ICONIP 1998: 1643-1646
3 C. Yalçin Kaya, Peng Shi, Yan Shi: Kalman Filtering Design for Nonlinear Systems with Parametric Uncertainties. ICONIP 1998: 1647-1650
2EEPeng Shi: Robust control of linear continuous time-delay systems with finite discrete jumps and norm-bounded uncertainties. Int. J. Systems Science 29(12): 1381-1392 (1998)
1997
1EEPeng Shi, Shyh-Pyng Shue: Hinfinitycontrol of interconnected nonlinear sampled-data systems with parametric uncertainty. Int. J. Systems Science 28(10): 961-976 (1997)

Coauthor Index

1Ramesh K. Agarwal [4] [6]
2Hasan Al-Madfai [34]
3Wudhichai Assawinchaichote [7] [26] [33]
4Tao Bai [30]
5El Kebir Boukas [4] [6] [33] [35] [42]
6Bing Chen [37] [38]
7Xinjian Chen [32]
8Gang Cheng [24]
9Richard Davies [40]
10Lianhong Ding [45]
11S. Ding [28]
12Paul M. Frank [17]
13Huijun Gao [39]
14Zhifeng Gao [31]
15Xinping Guan [8] [27]
16Sudipto Guha [29] [48]
17Fei Guo [10] [11]
18Chao He [23]
19Yong He [36]
20Li-Sheng Hu [17] [30]
21Changchun Hua [8] [27]
22Guang-Dong Huang [9]
23Abdulla Ismail [12] [13]
24Mehmet Karan [16]
25C. Yalçin Kaya [3] [16]
26Jianjie Li [46]
27Peng Li [46]
28Ping Li [9] [24]
29Chuang Lin [18]
30Fang Liu [36]
31Guo-Ping Liu [20] [25]
32Xiaoping Liu [38]
33Magdi S. Mahmoud [12] [13] [14] [35]
34Masaharu Mizumoto [5]
35Kamesh Munagala [29] [44] [48]
36Sing Kiong Nguang [7] [12] [15] [26] [28] [33]
37Jeng-Shyang Pan [14] [18]
38Jiqing Qiu [19] [21] [31]
39David Rees [20] [25]
40Yan Shi [3] [4] [5]
41Chin-Shiuh Shieh [18]
42Shyh-Pyng Shue [1]
43Lianqing Su [21] [31]
44E. J. C. Thomas [25]
45Jie Tian [22] [32] [46]
46Shaocheng Tong [34]
47Changhong Wang [39] [42]
48Jianzeng Wang [10] [11]
49Min Wang [37] [38]
50Zhen Wang [10] [11]
51Ron Wiltshire [40]
52Ligang Wu [39]
53Min Wu [36]
54Ziming Wu [30]
55Yuanqing Xia [20] [25] [41] [47]
56Weihua Xie [22]
57Yunpeng Xing [10] [11] [23] [43]
58Xin Yang [22] [32] [46]
59Erlin Yao [10] [11]
60Jianqiang Yi [13] [14]
61R. Yokoyama [36]
62Kehua Yuan [10] [11]
63Gaomin Zhang [41]
64Jinhui Zhang [19] [21] [47]
65Junsheng Zhang [10] [11]
66Lixian Zhang [42]
67Yangyang Zhang [32]
68Hai Zhuge [23] [43]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)