dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi Zhou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
44EEYi Zhou, Leendert van der Torre, Yan Zhang: Partial goal satisfaction and goal change: weak and strong partial implication, logical properties, complexity. AAMAS (1) 2008: 413-420
43EEBin Zhang, Yi Zhou, Christos Faloutsos: Toward a Comprehensive Model in Internet Auction Fraud Detection. HICSS 2008: 79
42EEYi Zhou, Yan Zhang: Meta Level Reasoning and Default Reasoning. JELIA 2008: 403-415
41EEYi Zhou, Yan Zhang: Rule Calculus: Semantics, Axioms and Applications. JELIA 2008: 416-428
40EEMeng Joo Er, Yi Zhou: Dynamically Self-generated Fuzzy Neural Networks with Industry Applications. Soft Computing Applications in Industry 2008: 47-68
39EEYi Zhou, Meng Joo Er: An Evolutionary Approach Toward Dynamic Self-Generated Fuzzy Inference Systems. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 38(4): 963-969 (2008)
38EEMeng Joo Er, Yi Zhou: Automatic generation of fuzzy inference systems via unsupervised learning. Neural Networks 21(10): 1556-1566 (2008)
37EEMeng Joo Er, Yi Zhou: A novel framework for automatic generation of fuzzy neural networks. Neurocomputing 71(4-6): 584-591 (2008)
2007
36EEMing Zhang, Weichun Wang, Yi Zhou, Yu Yang, Yuhong Xiong, Xiaoming Li: On Line Course Organization. ICWL 2007: 148-159
35EEFangzhen Lin, Yi Zhou: From Answer Set Logic Programming to Circumscription via Logic of GK. IJCAI 2007: 441-446
34EEYi Zhou, Fangzhen Lin, Yan Zhang: General Default Logic. LPNMR 2007: 241-253
33EEYi Zhou, Aydin I. Karsilayan, Erchin Serpedin: Sensitivity of Multiband ZP-OFDM Ultra-Wide-Band and Receivers to Synchronization Errors. IEEE Transactions on Signal Processing 55(2): 729-734 (2007)
32EEKai Shi, Yi Zhou, Burak Kelleci, T. W. Fischer, Erchin Serpedin, Aydin I. Karsilayan: Impacts of Narrowband Interference on OFDM-UWB Receivers: Analysis and Mitigation. IEEE Transactions on Signal Processing 55(3): 1118-1128 (2007)
31EEYi Zhou, Laura F. Landweber: BLASTO: a tool for searching orthologous groups. Nucleic Acids Research 35(Web-Server-Issue): 678-682 (2007)
30EEYi Zhou, Da-Zheng Feng, Jian-qiang Liu: A novel algorithm for two-dimensional frequency estimation. Signal Processing 87(1): 1-12 (2007)
2006
29EEYi Zhou, Meng Joo Er: Self-Learning in Obstacle Avoidance of a Mobile Robot via Dynamic Self-Generated Fuzzy Q-Learning. CIMCA/IAWTIC 2006: 116
28EEJing Zhou, Meng Joo Er, Yi Zhou: Adaptive Neural Network Control of Uncertain Nonlinear Systems in the Presence of Input Saturation. ICARCV 2006: 1-5
27EEYi Zhou, Meng Joo Er: Self-Generation of Fuzzy Inference Systems by Enhanced Dynamic Self-Generated Fuzzy Q-Learning. ICARCV 2006: 1-6
26EEYi Zhou, Meng Joo Er: A Hybrid Self-learning Approach for Generating Fuzzy Inference Systems. ICONIP (3) 2006: 1002-1011
25EEDongjin Yu, Ying Li, Yi Zhou, Zhaohui Wu: Security and Performance in Network Component Architecture. International Conference on Computational Science (1) 2006: 1055-1058
24EEJinguang Gu, Yi Zhou: Ontology Fusion with Complex Mapping Patterns. KES (1) 2006: 738-745
23EEYi Zhou, Xiaoping Chen: Toward Formalizing Usefulness in Propositional Language. KSEM 2006: 650-661
22EEJinguang Gu, Bo Hu, Yi Zhou: Semantic Query Planning Mechanism on XML Based Web Information Systems. WISE Workshops 2006: 194-205
21EEJinguang Gu, Yi Zhou: Ontology based Query Rewriting on Integrated XML based Information Systems. Advances in Web Intelligence and Data Mining 2006: 71-80
20EEMeng Joo Er, Yi Zhou, Lin Chen: Design of proportional parallel distributed compensators for non-linear systems. IJCAT 27(2/3): 204-211 (2006)
2005
19EEYufeng Zhang, Yi Zhou, Jianhua Chen, Xinling Shi, Zhenyu Guo: A Portable Doppler Device Based on a DSP with High- Performance Spectral Estimation and Output. Asia-Pacific Computer Systems Architecture Conference 2005: 118-130
18 Meng Joo Er, Yi Zhou: Dynamic Self-Generated Fuzzy Systems for Reinforcement Learning. CIMCA/IAWTIC 2005: 193-198
17EEYi Zhou, Wei Zhang, Xiaoou Tang, Harry Shum: A Bayesian Mixture Model for Multi-View Face Alignment. CVPR (2) 2005: 741-746
16EEWei Zhang, Yi Zhou, Xiaoou Tang, Junhui Deng: A probabilistic model for robust face alignment in videos. ICIP (3) 2005: 1060-1063
15EEMeng Joo Er, Yi Zhou: Intelligent Fuzzy Q-Learning Control of Humanoid Robots. ISNN (3) 2005: 216-221
2004
14EEYuxiao Hu, Longbin Chen, Yi Zhou, HongJiang Zhang: Estimating Face Pose by Facial Asymmetry and Geometry. FGR 2004: 651-656
13EEXiaodong Lu, Yi Zhou, Misato Tasaka, Ivan Luque, Kinji Mori, Ryuji Takanuki: Autonomous Rating Oriented Agent Allocation to Achieve High Response in Demand-Oriented Information Service System. HASE 2004: 275-276
12EEXiaodong Lu, Yi Zhou, Kinji Mori, Ryuji Takanuki, Yasushi Kuba: Agent-Based Rating Oriented Information Provision and Reallocation for High-Assurance in Open and Dynamic Environments. ICDCS Workshops 2004: 656-661
11EEPaul S. Wang, Yi Zhou, Xiao Zou: Web-based Mathematics Education: MeML Design and Implementation. ITCC (1) 2004: 169-175
10 Yi Zhou, Xiaoping Chen: Partial Implication Semantics for Desirable Propositions. KR 2004: 606-612
9EEYang Li, Can Wang, Yi Zhou, Zhaohui Wu: Remote invoking algorithms of self-healing system. SMC (4) 2004: 3582-3587
2003
8EEYi Zhou, Lie Gu, HongJiang Zhang: Bayesian Tangent Shape Model: Estimating Shape and Pose Parameters via Bayesian Inference. CVPR (1) 2003: 109-118
7EEXiaodong Lu, Yi Zhou, Hélène Arfaoui, Kinji Mori: Autonomous Integration and Provision of Heterogeneous Information Services in Distributed Information Systems. ISADS 2003: 225-231
6EEPaul S. Wang, Norbert Kajler, Yi Zhou, Xiao Zou: WME: towards a web for mathematics education. ISSAC 2003: 258-265
5EEXiaotie Deng, Guojun Li, Wenan Zang, Yi Zhou: A 2-approximation algorithm for path coloring on a restricted class of trees of rings. J. Algorithms 47(1): 1-13 (2003)
4EEYi Zhou, Boling Xu: Blind source separation in frequency domain. Signal Processing 83(9): 2037-2046 (2003)
2002
3EESalvatore Paxia, Archisman Rudra, Yi Zhou, Bud Mishra: A Random Walk Down the Genomes: DNA Evolution in Valis. IEEE Computer 35(7): 73-79 (2002)
2001
2EEEric Y. T. Juan, Jeffrey J. P. Tsai, Tadao Murata, Yi Zhou: Reduction Methods for Real-Time Systems Using Delay Time Petri Nets. IEEE Trans. Software Eng. 27(5): 422-448 (2001)
2000
1EEXiaotie Deng, Yi Zhou, Guojun Li, Wenan Zang: A 2-Approximation Algorithm for Path Coloring on Trees of Rings. ISAAC 2000: 144-155

Coauthor Index

1Hélène Arfaoui [7]
2Jianhua Chen [19]
3Lin Chen [20]
4Longbin Chen [14]
5Xiaoping Chen [10] [23]
6Junhui Deng [16]
7Xiaotie Deng [1] [5]
8Meng Joo Er [15] [18] [20] [26] [27] [28] [29] [37] [38] [39] [40]
9Christos Faloutsos [43]
10Da-Zheng Feng [30]
11T. W. Fischer [32]
12Jinguang Gu [21] [22] [24]
13Lie Gu [8]
14Zhenyu Guo [19]
15Bo Hu [22]
16Yuxiao Hu [14]
17Eric Y. T. Juan [2]
18Norbert Kajler [6]
19Aydin I. Karsilayan [32] [33]
20Burak Kelleci [32]
21Yasushi Kuba [12]
22Laura F. Landweber [31]
23Guojun Li [1] [5]
24Xiaoming Li [36]
25Yang Li [9]
26Ying Li [25]
27Fangzhen Lin [34] [35]
28Jian-qiang Liu [30]
29Xiaodong Lu [7] [12] [13]
30Ivan Luque [13]
31Bud Mishra (Bhubaneswar Mishra) [3]
32Kinji Mori [7] [12] [13]
33Tadao Murata [2]
34Salvatore Paxia [3]
35Archisman Rudra [3]
36Erchin Serpedin [32] [33]
37Kai Shi [32]
38Xinling Shi [19]
39Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [17]
40Ryuji Takanuki [12] [13]
41Xiaoou Tang [16] [17]
42Misato Tasaka [13]
43Leendert W. N. van der Torre (Leendert van der Torre) [44]
44Jeffrey J. P. Tsai [2]
45Can Wang [9]
46Paul S. Wang [6] [11]
47Weichun Wang [36]
48Zhaohui Wu [9] [25]
49Yuhong Xiong [36]
50Boling Xu [4]
51Yu Yang [36]
52Dongjin Yu [25]
53Wenan Zang [1] [5]
54Bin Zhang [43]
55HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [8] [14]
56Ming Zhang [36]
57Wei Zhang [16] [17]
58Yan Zhang [34] [41] [42] [44]
59Yufeng Zhang [19]
60Jing Zhou [28]
61Xiao Zou [6] [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)