dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shaojie Qiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
11EETeng Long, Shaojie Qiao, Changjie Tang, Liangxu Liu, Taiyong Li, Jiang Wu: E3TP: A Novel Trajectory Prediction Algorithm in Moving Objects Databases. PAISI 2009: 76-88
2008
10EEJiangtao Qiu, Chuan Li, Shaojie Qiao, Taiyong Li, Jun Zhu: Timeline Analysis of Web News Events. ADMA 2008: 123-134
9EEChunqiu Zeng, Jie Zuo, Chuan Li, Kaikuo Xu, Shengqiao Ni, Liang Tang, Yue Zhang, Shaojie Qiao: MPSQAR: Mining Quantitative Association Rules Preserving Semantics. ADMA 2008: 572-580
8EEShaojie Qiao, Changjie Tang, Shucheng Dai, Mingfang Zhu, Jing Peng, Hongjun Li, Yungchang Ku: PartSpan: Parallel Sequence Mining of Trajectory Patterns. FSKD (5) 2008: 363-367
7EEShaojie Qiao, Changjie Tang, Huidong Jin, Shucheng Dai, Xingshu Chen: Constrained k-closest pairs query processing based on growing window in crime databases. ISI 2008: 58-63
6EEShaojie Qiao, Changjie Tang, Shucheng Dai, Mingfang Zhu, Binglun Zheng: A New Self-adjusting Immune Genetic Algorithm. ISNN (2) 2008: 81-90
5EEShaojie Qiao, Changjie Tang, Jing Peng, Hongjun Li, Shengqiao Ni: Efficient k-Closest-Pair Range-Queries in Spatial Databases. WAIM 2008: 99-104
2007
4EEJiangtao Qiu, Changjie Tang, Tao Zeng, Shaojie Qiao, Jie Zuo, Peng Chen, Jun Zhu: A Novel Text Classification Approach Based on Enhanced Association Rule. ADMA 2007: 252-263
3EEQihong Liu, Changjie Tang, Shaojie Qiao, Qiwei Liu, Fenlian Wen: Mining the Core Member of Terrorist Crime Group Based on Social Network Analysis. PAISI 2007: 311-313
2006
2EEJiangtao Qiu, Changjie Tang, Lei Duan, Chuan Li, Shaojie Qiao, Peng Chen, Qihong Liu: An Efficient Algorithm for Distributed Incremental Updating of Frequent Item-Sets on Massive Database. WISE Workshops 2006: 61-72
1EEShaojie Qiao, Changjie Tang, Jing Peng, Hongjian Fan, Yong Xiang: VCCM Mining: Mining Virtual Community Core Members Based on Gene Expression Programming. WISI 2006: 133-138

Coauthor Index

1Peng Chen [2] [4]
2Xingshu Chen [7]
3Shucheng Dai [6] [7] [8]
4Lei Duan [2]
5Hongjian Fan [1]
6Huidong Jin [7]
7Yungchang Ku [8]
8Chuan Li [2] [9] [10]
9Hongjun Li [5] [8]
10Taiyong Li [10] [11]
11Liangxu Liu [11]
12Qihong Liu [2] [3]
13Qiwei Liu [3]
14Teng Long [11]
15Shengqiao Ni [5] [9]
16Jing Peng [1] [5] [8]
17Jiangtao Qiu [2] [4] [10]
18Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [11]
19Liang Tang [9]
20Fenlian Wen [3]
21Jiang Wu [11]
22Yong Xiang [1]
23Kaikuo Xu [9]
24Chunqiu Zeng [9]
25Tao Zeng [4]
26Yue Zhang [9]
27Binglun Zheng [6]
28Jun Zhu [4] [10]
29Mingfang Zhu [6] [8]
30Jie Zuo [4] [9]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)