dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiwei Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEJinrong Zhang, Houqiang Li, Qiwei Liu, Chang Wen Chen: A Transform Domain Classification Based Wyner-Ziv Video Codec. ICME 2007: 144-147
2EEQiwei Liu, Houqiang Li, Yan Lu, Feng Wu: Distributed Video Coding with Trellis Coded Quantization. MMM (2) 2007: 32-40
1EEQihong Liu, Changjie Tang, Shaojie Qiao, Qiwei Liu, Fenlian Wen: Mining the Core Member of Terrorist Crime Group Based on Social Network Analysis. PAISI 2007: 311-313

Coauthor Index

1Chang Wen Chen [3]
2Houqiang Li [2] [3]
3Qihong Liu [1]
4Yan Lu [2]
5Shaojie Qiao [1]
6Changjie Tang (Chang-jie Tang) [1]
7Fenlian Wen [1]
8Feng Wu [2]
9Jinrong Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)