dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tongbin Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEWuming Gong, Yongliang Ren, Haiyan Zhou, Yejun Wang, Shuli Kang, Tongbin Li: siDRM: an effective and generally applicable online siRNA design tool. Bioinformatics 24(20): 2405-2406 (2008)
3EEWuming Gong, Dihan Zhou, Yongliang Ren, Yejun Wang, Zhixiang Zuo, Yanping Shen, Feifei Xiao, Qi Zhu, Ailing Hong, Xiaochuan Zhou, Xiaolian Gao, Tongbin Li: PepCyber: P~PEP: a database of human protein-protein interactions mediated by phosphoprotein-binding domains. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 679-683 (2008)
2006
2EEWen Liu, Xiangshan Meng, Qiqi Xu, Darren R. Flower, Tongbin Li: Quantitative prediction of mouse class I MHC peptide binding affinity using support vector machine regression (SVR) models. BMC Bioinformatics 7: 182 (2006)
1EEYongliang Ren, Wuming Gong, Qiqi Xu, Xin Zheng, Dong Lin, Yejun Wang, Tongbin Li: siRecords: an extensive database of mammalian siRNAs with efficacy ratings. Bioinformatics 22(8): 1027-1028 (2006)

Coauthor Index

1Darren R. Flower [2]
2Xiaolian Gao [3]
3Wuming Gong [1] [3] [4]
4Ailing Hong [3]
5Shuli Kang [4]
6Dong Lin [1]
7Wen Liu [2]
8Xiangshan Meng [2]
9Yongliang Ren [1] [3] [4]
10Yanping Shen [3]
11Yejun Wang [1] [3] [4]
12Feifei Xiao [3]
13Qiqi Xu [1] [2]
14Xin Zheng [1]
15Dihan Zhou [3]
16Haiyan Zhou [4]
17Xiaochuan Zhou [3]
18Qi Zhu [3]
19Zhixiang Zuo [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)