dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tadashi Imanishi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEAkihiro Matsuya, Ryuichi Sakate, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Ota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu Iwama, Naruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun-ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh: Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 787-792 (2008)
2007
5EEJun-ichi Takeda, Yutaka Suzuki, Mitsuteru Nakao, Tsuyoshi Kuroda, Sumio Sugano, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi: H-DBAS: Alternative splicing database of completely sequenced and manually annotated full-length cDNAs based on H-Invitational. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 104-109 (2007)
2006
4EEHajime Ohyanagi, Tsuyoshi Tanaka, Hiroaki Sakai, Yasumasa Shigemoto, Kaori Yamaguchi, Takuya Habara, Yasuyuki Fujii, Baltazar A. Antonio, Yoshiaki Nagamura, Tadashi Imanishi, Kazuho Ikeo, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Takuji Sasaki: The Rice Annotation Project Database (RAP-DB): hub for Oryza sativa ssp. japonica genome information. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 741-744 (2006)
3EEChisato Yamasaki, Hiroaki Kawashima, Fusano Todokoro, Yasuhiro Imamizu, Makoto Ogawa, Motohiko Tanino, Takeshi Itoh, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi: TACT: Transcriptome Auto-annotation Conducting Tool of H-InvDB. Nucleic Acids Research 34(Web-Server-Issue): 345-349 (2006)
2005
2EEMotohiko Tanino, Marie-Anne Debily, Takuro Tamura, Teruyoshi Hishiki, Osamu Ogasawara, Katsuji Murakawa, Shoko Kawamoto, Kouichi Itoh, Shinya Watanabe, Sandro José de Souza, Sandrine Imbeaud, Esther Graudens, Eric Eveno, Phillip Hilton, Yukio Sudo, Janet Kelso, Kazuho Ikeo, Tadashi Imanishi, Takashi Gojobori, Charles Auffray, Winston Hide, Kousaku Okubo: The Human Anatomic Gene Expression Library (H-ANGEL), the H-Inv integrative display of human gene expression across disparate technologies and platforms. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 567-572 (2005)
2002
1 Yoshio Tateno, Tadashi Imanishi, Satoru Miyazaki, Kaoru Fukami-Kobayashi, Naruya Saitou, Hideaki Sugawara, Takashi Gojobori: DNA Data Bank of Japan (DDBJ) for genome scale research in life science. Nucleic Acids Research 30(1): 27-30 (2002)

Coauthor Index

1Baltazar A. Antonio [4]
2Charles Auffray [2]
3Marie-Anne Debily [2]
4Toshinori Endo [6]
5Eric Eveno [2]
6Yasuyuki Fujii [4] [6]
7Kaoru Fukami-Kobayashi [1]
8Takashi Gojobori [1] [2] [3] [4] [5] [6]
9Esther Graudens [2]
10Takuya Habara [4] [6]
11Kousuke Hanada [6]
12Katsuyuki Hashimoto [6]
13Winston Hide [2]
14Phillip Hilton [2]
15Momoki Hirai [6]
16Aiko T. Hiraki [6]
17Teruyoshi Hishiki [2]
18Kazuho Ikeo [2] [4] [6]
19Yasuhiro Imamizu [3]
20Sandrine Imbeaud [2]
21Kouichi Itoh [2]
22Takeshi Itoh [3] [4] [6]
23Hisakazu Iwama [6]
24Lihua Jin [6]
25Yayoi Kaneko [6]
26Masako Kanno [6]
27Yoshihiro Kawahara [6]
28Shoko Kawamoto [2]
29Hiroaki Kawashima [3]
30Janet Kelso [2]
31Kanako O. Koyanagi [6]
32Tsuyoshi Kuroda [5]
33Wojciech Makalowski [6]
34Akihiro Matsuya [6]
35Satoru Miyazaki [1]
36Katsuhiko Murakami [6]
37Katsuji Murakawa [2]
38Yoshiaki Nagamura [4]
39Mitsuteru Nakao [5]
40Hajime Nakaoka [6]
41Akiko Ogura Noda [6]
42Osamu Ogasawara [2]
43Makoto Ogawa [3]
44Hajime Ohyanagi [4]
45Kousaku Okubo [2]
46Satoshi Ota [6]
47Naomi Saichi [6]
48Naruya Saitou [1] [6]
49Hiroaki Sakai [4]
50Ryuichi Sakate [6]
51Ryoko Sanbonmatsu [6]
52Takuji Sasaki [4]
53Yoshiharu Sato [6]
54Yasumasa Shigemoto [4]
55Sandro José de Souza [2]
56Yukio Sudo [2]
57Sumio Sugano [5]
58Hideaki Sugawara [1]
59Mami Suzuki [6]
60Yoshiyuki Suzuki [6]
61Yutaka Suzuki [5]
62Jun-ichi Takeda [5] [6]
63Takuro Tamura [2]
64Masayuki Tanaka [6]
65Tsuyoshi Tanaka [4]
66Motohiko Tanino [2] [3]
67Yoshio Tateno [1]
68Fusano Todokoro [3] [6]
69Shinya Watanabe [2]
70Kaori Yamaguchi [4] [6]
71Chisato Yamasaki [3] [6]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)