dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Alejandra V. Garibotti

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31

Coauthor Index

1Banani Chakraborty [1]
2Junghuei Chen [1]
3Pamela E. Constantinou [1]
4Baoquan Ding [1]
5Lisa B. Israel [1]
6Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [1]
7Jens Kopatsch [1]
8Shiping Liao [1]
9Philip S. Lukeman [1]
10Chengde Mao [1]
11Phiset Sa-Ardyen [1]
12Nadrian C. Seeman [1]
13Ruojie Sha [1]
14Wanqiu Shen [1]
15Zhiyong Shen [1]
16William B. Sherman [1]
17Tong Wang [1]
18Xing Wang [1]
19Gang Wu [1]
20Hao Yan [1]
21Xiaoping Zhang [1]
22Yuwen Zhang [1]
23Jiwen Zheng [1]
24Hong Zhong [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)