dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Pamela E. Constantinou

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EERuojie Sha, Xiaoping Zhang, Shiping Liao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Tong Wang, Alejandra V. Garibotti, Hong Zhong, Lisa B. Israel, Xing Wang, Gang Wu, Banani Chakraborty, Junghuei Chen, Yuwen Zhang, Hao Yan, Zhiyong Shen, Wanqiu Shen, Phiset Sa-Ardyen, Jens Kopatsch, Jiwen Zheng, Philip S. Lukeman, William B. Sherman, Chengde Mao, Natasa Jonoska, Nadrian C. Seeman: Structural DNA Nanotechnology: Molecular Construction and Computation. UC 2005: 20-31
2004
1EEAlessandra Carbone, Chengde Mao, Pamela E. Constantinou, Baoquan Ding, Jens Kopatsch, William B. Sherman, Nadrian C. Seeman: 3D Fractal DNA Assembly from Coding, Geometry and Protection. Natural Computing 3(3): 235-252 (2004)

Coauthor Index

1Alessandra Carbone [1]
2Banani Chakraborty [2]
3Junghuei Chen [2]
4Baoquan Ding [1] [2]
5Alejandra V. Garibotti [2]
6Lisa B. Israel [2]
7Natasa Jonoska (Natasha Jonoska) [2]
8Jens Kopatsch [1] [2]
9Shiping Liao [2]
10Philip S. Lukeman [2]
11Chengde Mao [1] [2]
12Phiset Sa-Ardyen [2]
13Nadrian C. Seeman [1] [2]
14Ruojie Sha [2]
15Wanqiu Shen [2]
16Zhiyong Shen [2]
17William B. Sherman [1] [2]
18Tong Wang [2]
19Xing Wang [2]
20Gang Wu [2]
21Hao Yan [2]
22Xiaoping Zhang [2]
23Yuwen Zhang [2]
24Jiwen Zheng [2]
25Hong Zhong [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)