dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiong Yang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
16EEJingyu Cui, Qiong Yang, Fang Wen, Qiying Wu, Changshui Zhang, Luc J. Van Gool, Xiaoou Tang: Transductive object cutout. CVPR 2008
15EEDian Gong, Xuemei Zhao, Qiong Yang: Sparse Non-negative Pattern Learning for image representation. ICIP 2008: 981-984
2007
14EEShuicheng Yan, Huan Wang, Thomas S. Huang, Qiong Yang, Xiaoou Tang: Ranking with Uncertain Labels. ICME 2007: 96-99
13EEMo Chen, Qiong Yang, Xiaoou Tang: Directed Graph Embedding. IJCAI 2007: 2707-2712
12EEYi Deng, Qiong Yang, Xueyin Lin, Xiaoou Tang: Stereo Correspondence with Occlusion Handling in a Symmetric Patch-Based Graph-Cuts Model. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 29(6): 1068-1079 (2007)
2006
11EEChao Wang, Qiong Yang, Mo Chen, Xiaoou Tang, Zhongfu Ye: Progressive cut. ACM Multimedia 2006: 251-260
10EELeizhong Zhang, Qiong Yang, Ta Bao, Dave Vronay, Xiaoou Tang: Imlooking: image-based face retrieval in online dating profile search. CHI Extended Abstracts 2006: 1577-1582
9EEJun Yan, Xiaobo Zhou, Qiong Yang, Ning Liu, QianSheng Cheng, Stephen T. C. Wong: An Effective System for Optical Microscopy Cell Image Segmentation, Tracking and Cell Phase Identification. ICIP 2006: 1917-1920
8EEYilun Chen, Qiong Yang, Yuantao Gu, Jian Yang: Detection of Roads in SAR Images using Particle Filter. ICIP 2006: 2337-2340
7EEChao Wang, Qiong Yang, Xiaoou Tang, Zhongfu Ye: Salience Preserving Image Fusion with Dynamic Range Compression. ICIP 2006: 989-992
2005
6EEQiong Yang, Dian Gong, Xiaoou Tang: Modeling Micro-patterns for Feature Extraction. AMFG 2005: 2-16
5EEYi Deng, Qiong Yang, Xueyin Lin, Xiaoou Tang: A Symmetric Patch-Based Correspondence Model for Occlusion Handling. ICCV 2005: 1316-1322
4EEDian Gong, Qiong Yang, Xiaoou Tang, Jianhua Lu: Extracting micro-structural gabor features for face recognition. ICIP (2) 2005: 942-945
2004
3EEKieron Messer, Josef Kittler, Mohammad Sadeghi, Miroslav Hamouz, Alexey Kostin, Fabien Cardinaux, Sébastien Marcel, Samy Bengio, Conrad Sanderson, Jacek Czyz, Luc Vandendorpe, Chris McCool, Scott Lowther, Sridha Sridharan, Vinod Chandran, Roberto Paredes Palacios, Enrique Vidal, Li Bai, LinLin Shen, Yan Wang, Yueh-Hsuan Chiang, Hsien-Chang Liu, Yi-Ping Hung, Alexander Heinrichs, Marco K. Müller, Andreas Tewes, Christoph von der Malsburg, Rolf P. Würtz, Zhenger Wang, Feng Xue, Yong Ma, Qiong Yang, Chi Fang, Xiaoqing Ding, Simon Lucey, Ralph Goss, Henry Schneiderman, Norman Poh, Yann Rodriguez: Face Authentication Test on the BANCA Database. ICPR (4) 2004: 523-532
2EEQiong Yang, Xiaoou Tang: Recent Advances in Subspace Analysis for Face Recognition. SINOBIOMETRICS 2004: 275-287
2002
1 Qiong Yang, Xiaoqing Ding: Symmetrical PCA in face recognition. ICIP (2) 2002: 97-100

Coauthor Index

1Li Bai [3]
2Ta Bao [10]
3Samy Bengio [3]
4Fabien Cardinaux [3]
5Vinod Chandran [3]
6Mo Chen [11] [13]
7Yilun Chen [8]
8QianSheng Cheng [9]
9Yueh-Hsuan Chiang [3]
10Jingyu Cui [16]
11Jacek Czyz [3]
12Yi Deng [5] [12]
13Xiaoqing Ding [1] [3]
14Chi Fang [3]
15Dian Gong [4] [6] [15]
16Luc J. Van Gool [16]
17Ralph Goss [3]
18Yuantao Gu [8]
19Miroslav Hamouz [3]
20Alexander Heinrichs [3]
21Thomas S. Huang [14]
22Yi-Ping Hung [3]
23Josef Kittler [3]
24Alexey Kostin [3]
25Xueyin Lin [5] [12]
26Hsien-Chang Liu [3]
27Ning Liu [9]
28Scott Lowther [3]
29Jianhua Lu [4]
30Simon Lucey [3]
31Yong Ma [3]
32Christoph von der Malsburg [3]
33Sébastien Marcel [3]
34Chris McCool [3]
35Kieron Messer [3]
36Marco K. Müller [3]
37Roberto Paredes (Roberto Paredes Palacios) [3]
38Norman Poh [3]
39Yann Rodriguez [3]
40Mohammad Sadeghi [3]
41Conrad Sanderson [3]
42Henry Schneiderman [3]
43LinLin Shen [3]
44Sridha Sridharan [3]
45Xiaoou Tang [2] [4] [5] [6] [7] [10] [11] [12] [13] [14] [16]
46Andreas Tewes [3]
47Luc Vandendorpe [3]
48Enrique Vidal [3]
49Dave Vronay [10]
50Chao Wang [7] [11]
51Huan Wang [14]
52Yan Wang [3]
53Zhenger Wang [3]
54Fang Wen [16]
55Stephen T. C. Wong [9]
56Qiying Wu [16]
57Rolf P. Würtz [3]
58Feng Xue [3]
59Jun Yan [9]
60Shuicheng Yan [14]
61Jian Yang [8]
62Zhongfu Ye [7] [11]
63Changshui Zhang (Chang-shui Zhang) [16]
64Leizhong Zhang [10]
65Xuemei Zhao [15]
66Xiaobo Zhou [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)