dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Dan Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
36EEHailong You, Maofeng Yang, Dan Wang, Xinzhang Jia: Kriging Model combined with latin hypercube sampling for surrogate modeling of analog integrated circuit performance. ISQED 2009: 554-558
35EEDan Wang, Jialiang Huang, Weiyao Lan, Xiaoqiang Li: Neural network-based robust adaptive control of nonlinear systems with unmodeled dynamics. Mathematics and Computers in Simulation 79(5): 1745-1753 (2009)
2008
34EEZiguo Zhong, Dan Wang, Tian He: Sensor Node Localization Using Uncontrolled Events. ICDCS 2008: 438-445
33EEDan Wang, Jianliang Xu, Jiangchuan Liu, Feng Wang: Mobile Filtering for Error-Bounded Data Collection in Sensor Networks. ICDCS 2008: 530-537
32EEDan Wang, Jianliang Xu, Jiangchuan Liu, Feng Wang: Mobile Filter: Exploring Migration of Filters for Error-Bounded Data Collection in Sensor Networks. ICDE 2008: 1483-1485
31EEDan Wang, Maozeng Li: Design and Implementation of a Data Stream Load Shedding Model. ICYCS 2008: 1223-1228
30EEDan Wang, Jiangchuan Liu: A Dynamic Skip List-Based Overlay for On-Demand Media Streaming with VCR Interactions. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 19(4): 503-514 (2008)
2007
29EEShengping Zhang, Hongxun Yao, Yuqi Wan, Dan Wang: Combining Global and Local Classifiers for Lipreading. ACII 2007: 733-734
28EESufen Dong, Guifa Teng, Dan Wang, Yan Hu, Fang Wang, Shuhui Chang: Research on the Transformation of Display Format for Web Information. CCTA 2007: 1275-1282
27EEZaojie Kong, Dan Wang, Jianjun Zhang: A Strategic Framework for Enterprise Information Integration of ERP and E-Commerce. CONFENIS (1) 2007: 701-705
26EEDan Wang, Jiangchuan Liu, Qian Zhang: Mobility-Assisted Sensor Networking for Field Coverage. GLOBECOM 2007: 1190-1194
25EEDan Wang, Gaogang Xie, Jianhua Yang, Zhenyu Li, Wenjian Jiang: Feedback and Resources Guided Mechanism for Adaptive Packet Sampling. GLOBECOM 2007: 2586-2590
24EEHuibo Lou, Chengxiong Mao, Jiming Lu, Dan Wang, Luonan Chen: Double Three-Level Inverter Based Variable Frequency Drive with Minimal Total Harmonic Distortion Using Particle Swarm Optimization. ICIC (1) 2007: 461-472
23EEPeizhong Lu, Dan Wang: A Geometrical Robust Image Data Hiding Scheme Using FCA-Based Resynchronization. Information Hiding 2007: 267-278
22EEQinghua Zhou, Dan Wang, Momiao Xiong: Dynamic flux balance analysis of metabolic networks using the penalty function methods. SMC 2007: 3594-3599
21EEDan Wang, Weiwei Sun, Cuicui Kong, Hongqing Zhang: New extended rational expansion method and exact solutions of Boussinesq equation and Jimbo-Miwa equations. Applied Mathematics and Computation 189(1): 878-886 (2007)
20EEDan Wang, Yanxia Zhang, Yongheng Zhao: Support Vector Machines for Photometric Redshift Estimation from Broadband Photometry. Data Science Journal 6: 474-480 (2007)
19EEFenglin Peng, Dan Wang, Xinbao Zheng, Lijun Xing, Keyun Tang, Bangyan Yue, Xiaoyang Shen, Jian Zhang, Le Peng, Qinghua Huang: The Internet Databases of the World Data Center for Geophysics, Beijing. Data Science Journal 6: 879-883 (2007)
18EEDan Wang, Ling-ge Jiang, Chen He: A Sliding Window Method with Iterative Tuning for Channel Estimation of UWB Signals. IEICE Transactions 90-A(9): 2042-2046 (2007)
17EEDan Wang, Qian Zhang, Jiangchuan Liu: The self-protection problem in wireless sensor networks. TOSN 3(4): (2007)
2006
16EEDan Wang, Qian Zhang, Jiangchuan Liu: Self-Protection for Wireless Sensor Networks. ICDCS 2006: 67
15EEDan Wang, Jiangchuan Liu: Peer-to-Peer Asynchronous Video Streaming using Skip List. ICME 2006: 1397-1400
14EEDan Wang, Peizhong Lu: Geometrically Invariant Watermark Using Fast Correlation Attacks. IIH-MSP 2006: 465-468
13EEDan Wang, Jin Wang: Neural Network Based Robust Adaptive Control for a Class of Nonlinear Systems. ISNN (2) 2006: 898-903
12EEYuanzhu Peter Chen, Dan Wang, Jian Zhang: Variable-base tacit communication: a new energy efficient communication scheme for sensor networks. InterSense 2006: 27
2005
11EEDan Wang, Funda Ergün: Path Protection with Pre-identification for MPLS Networks. QSHINE 2005: 46
10EEDan Wang, Funda Ergün, Zhan Xu: Unicast and Multicast QoS Routing with Multiple Constraints. QoS-IP 2005: 481-494
9EEDan Wang, Li Ping, Xiao Yu Hu, Xinmei Wang: Fast Decoding Algorithm for Low-Density Parity-Check Codes. IEICE Transactions 88-B(11): 4368-4369 (2005)
8EEYihong Ding, Xijian Ping, Min Hu, Dan Wang: Range image segmentation based on randomized Hough transform. Pattern Recognition Letters 26(13): 2033-2041 (2005)
2004
7EEDan Wang, Jie Huang: A Neural Network Based Method for Solving Discrete-Time Nonlinear Output Regulation Problem in Sampled-Data Systems. ISNN (2) 2004: 59-64
2003
6EEDan Wang, Ge Yu, Mingsong Lv, Baoyan Song, Derong Shen, Guoren Wang: An Ant Algorithm Based Dynamic Routing Strategy for Mobile Agents. APWeb 2003: 453-464
5EEBaoyan Song, Ge Yu, Dan Wang, Derong Shen, Guoren Wang: An Efficient User Task Handling Mechanism Based on Dynamic Load-Balance for Workflow Systems. APWeb 2003: 483-494
4EEDan Wang, Qian Zhang, Jiangchuan Liu: Partial network coding: Concept, performance, and application for continuous data collection in sensor networks. TOSN 4(3): (2003)
2002
3EEDan Wang, Ge Yu, Baoyan Song, Derong Shen, Guoren Wang: Study on SOAP-Based Mobile Agent Techniques. EDCIS 2002: 208-219
2001
2 Xiaochun Yang, Ge Yu, Guoren Wang, Dan Wang, Baoyan Song: Constraints for Information Cooperation in Virtual Enterprise Systems. CODAS 2001: 175-182
2000
1EELina Wang, Ge Yu, Guoren Wang, Xiaochun Yang, Dan Wang, Xiaomei Dong, Daling Wang, Zhe Mei: A Virtual Private Network for Virtual Enterprise Information Systems. Web-Age Information Management 2000: 165-176

Coauthor Index

1Shuhui Chang [28]
2Luonan Chen [24]
3Yuanzhu Peter Chen [12]
4Yihong Ding [8]
5Sufen Dong [28]
6Xiaomei Dong [1]
7Funda Ergün [10] [11]
8Chen He [18]
9Tian He [34]
10Min Hu [8]
11Xiao Yu Hu [9]
12Yan Hu [28]
13Jialiang Huang [35]
14Jie Huang [7]
15Qinghua Huang [19]
16Xinzhang Jia [36]
17Ling-ge Jiang [18]
18Wenjian Jiang [25]
19Cuicui Kong [21]
20Zaojie Kong [27]
21Weiyao Lan [35]
22Maozeng Li [31]
23Xiaoqiang Li [35]
24Zhenyu Li [25]
25Jiangchuan Liu [4] [15] [16] [17] [26] [30] [32] [33]
26Huibo Lou [24]
27Jiming Lu [24]
28Peizhong Lu [14] [23]
29Mingsong Lv [6]
30Chengxiong Mao [24]
31Zhe Mei [1]
32Fenglin Peng [19]
33Le Peng [19]
34Li Ping [9]
35Xijian Ping [8]
36Derong Shen [3] [5] [6]
37Xiaoyang Shen [19]
38Baoyan Song [2] [3] [5] [6]
39Weiwei Sun [21]
40Keyun Tang [19]
41Guifa Teng [28]
42Yuqi Wan [29]
43Daling Wang [1]
44Fang Wang [28]
45Feng Wang [32] [33]
46Guoren Wang [1] [2] [3] [5] [6]
47Jin Wang [13]
48Lina Wang [1]
49Xinmei Wang [9]
50Gaogang Xie [25]
51Lijun Xing [19]
52Momiao Xiong [22]
53Jianliang Xu [32] [33]
54Zhan Xu [10]
55Jianhua Yang [25]
56Maofeng Yang [36]
57Xiaochun Yang [1] [2]
58Hongxun Yao [29]
59Hailong You [36]
60Ge Yu [1] [2] [3] [5] [6]
61Bangyan Yue [19]
62Hongqing Zhang [21]
63Jian Zhang [12] [19]
64Jianjun Zhang [27]
65Qian Zhang [4] [16] [17] [26]
66Shengping Zhang [29]
67Yanxia Zhang [20]
68Yongheng Zhao [20]
69Xinbao Zheng [19]
70Ziguo Zhong [34]
71Qinghua Zhou [22]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)