dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Cheng Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
8EEYu Huang, Chunxiang Xu, Hanpin Wang, Yunni Xia, Jiaqi Zhu, Cheng Zhu: Formalizing Web Service Choreography Interface. AINA Workshops (2) 2007: 576-581
2004
7EEZhiqiang Liu, Cheng Zhu, Huanye Sheng, Peng Ding: A Q-Based Framework for Demand Bus Simulation. CIS 2004: 1008-1013
6EECheng Zhu, Zhong Liu, Wei Ming Zhang, Zhen-ning Xu, Dongsheng Yang: Using Service Taxonomy to Facilitate Efficient Decentralized Grid Service Discovery. GCC 2004: 34-41
5EECheng Zhu, Zhen-jie Wang, Donghui Lin, Peng Ding, Huanye Sheng: Ontology Mapping For Interaction in Agent Society. IEEE SCC 2004: 619-622
4EEDonghui Lin, Cheng Zhu, Peng Ding, Huanye Sheng: Supporting Intercultural Collaboration: An Agent Coordination Workflow Model. IEEE SCC 2004: 629-632
3EECheng Zhu, Zhong Liu, Wei Ming Zhang, Weidong Xiao, Jincai Huang: An Efficient Decentralized Grid Service Discovery Approach based on Service Ontology. Web Intelligence 2004: 570-573
2EECheng Zhu, Zhong Liu, Wei Ming Zhang, Weidong Xiao, Zhen-ning Xu, Dongsheng Yang: Decentralized Grid Resource Discovery Based on Resource Information Community. J. Grid Comput. 2(3): 261-277 (2004)
2003
1EECheng Zhu, Zhong Liu, Wei Ming Zhang, Weidong Xiao, Dongsheng Yang: Analysis on Greedy-Search Based Service Location in P2P Service Grid. Peer-to-Peer Computing 2003: 110-117

Coauthor Index

1Peng Ding [4] [5] [7]
2Jincai Huang [3]
3Yu Huang [8]
4Donghui Lin [4] [5]
5Zhiqiang Liu [7]
6Zhong Liu [1] [2] [3] [6]
7Huanye Sheng [4] [5] [7]
8Hanpin Wang [8]
9Zhen-jie Wang [5]
10Yunni Xia [8]
11Weidong Xiao [1] [2] [3]
12Chunxiang Xu [8]
13Zhen-ning Xu [2] [6]
14Dongsheng Yang [1] [2] [6]
15Wei Ming Zhang [1] [2] [3] [6]
16Jiaqi Zhu [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)