dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jiaqi Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEJiaqi Zhu, Hanpin Wang, Zhongyuan Xu: A New Temporal Logic CTL[k-QDDC] and Its Verification. COMPSAC 2008: 235-238
2007
4EEYu Huang, Chunxiang Xu, Hanpin Wang, Yunni Xia, Jiaqi Zhu, Cheng Zhu: Formalizing Web Service Choreography Interface. AINA Workshops (2) 2007: 576-581
3EEYu Huang, Hanpin Wang, Wen Zhao, Jiaqi Zhu: Analyzing Data Dependence Based on Workflow Net. International Conference on Computational Science (3) 2007: 257-264
2EEXin Li, Tian Liu, Han Peng, Liyan Qian, Hongtao Sun, Jin Xu, Ke Xu, Jiaqi Zhu: Improved Exponential Time Lower Bound of Knapsack Problem Under BT Model. TAMC 2007: 624-631
2006
1EEXin Li, Tian Liu, Han Peng, Hongtao Sun, Jiaqi Zhu: Improved Exponential Time Lower Bound of Knapsack Problem under BT model CoRR abs/cs/0606064: (2006)

Coauthor Index

1Yu Huang [3] [4]
2Xin Li [1] [2]
3Tian Liu [1] [2]
4Han Peng [1] [2]
5Liyan Qian [2]
6Hongtao Sun [1] [2]
7Hanpin Wang [3] [4] [5]
8Yunni Xia [4]
9Chunxiang Xu [4]
10Jin Xu [2]
11Ke Xu [2]
12Zhongyuan Xu [5]
13Wen Zhao [3]
14Cheng Zhu [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)