dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yixin Yin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
12EEYingjie Li, Yixin Yin: Towards Suspicious Behavior Discovery in VideoSurveillance System. WKDD 2009: 539-541
2008
11EEXia Zhang, Yixin Yin, Xiuyan Meng, Hailong Zhao: Text Classification Based on Rule Mining by Granule Network Constructing. FSKD (2) 2008: 514-518
10EERuijie Wang, Junping Du, Yixin Yin, Xuyan Tu: Study on Tourism Grey Forecast System Based on Multi-agents. FSKD (4) 2008: 631-635
2007
9EEXiaojuan Ban, Daoping Jiang, Shurong Ning, Dongmei Ai, Yixin Yin: A New Approach Supporting Perception Guiding and Multi-objective Decision Making for Behavior Animation. Edutainment 2007: 751-762
8EELu Yin, Yixin Yin, Xuyan Tu, Daoping Jiang, Guobao Xu: An Improved Method of Sensor-Based Path Planning Using Instant Goals. FSKD (4) 2007: 544-549
7EEQing Li, Yixin Yin, Zhiliang Wang, Guangjun Liu: Comparative Studies of Fuzzy Genetic Algorithms. ISNN (2) 2007: 251-256
2006
6EETieqiang Sun, Yixin Yin, Shengli Wu, Xuyan Tu: ART2-Based Approach to Judge the State of the Blast Furnace. ISDA (1) 2006: 118-122
5EEBaoyong Zhao, Yixin Yin: Application of Neural Network Simple Adaptive Control in Multivariable Coupling System. ISDA (1) 2006: 142-146
2005
4EEDegan Zhang, Guangping Zeng, Xiaojuan Ban, Yixin Yin: A Kind of Context-Aware Approach Based on Fuzzy-Neural for Proactive Service of Pervasive Computing. ICESS 2005: 554-563
3EEJunquan Li, Yixin Yin: Pulsed Para-neural Networks (PPNN) Based on MEXORs and Counters. ISNN (1) 2005: 509-514
2003
2 Junping Du, Wensheng Guo, Yixin Yin: An Application of Mobile Agent System in Network Management. IKE 2003: 661-663
1 Junping Du, Wensheng Guo, Yixin Yin: The Study on the Distributed National Golden WeekHoliday Tourism Forecast System. IKE 2003: 664-667

Coauthor Index

1Dongmei Ai [9]
2Xiaojuan Ban [4] [9]
3Junping Du [1] [2] [10]
4Wensheng Guo [1] [2]
5Daoping Jiang [8] [9]
6Junquan Li [3]
7Qing Li [7]
8Yingjie Li [12]
9Guangjun Liu [7]
10Xiuyan Meng [11]
11Shurong Ning [9]
12Tieqiang Sun [6]
13Xuyan Tu [6] [8] [10]
14Ruijie Wang [10]
15Zhiliang Wang [7]
16Shengli Wu [6]
17Guobao Xu [8]
18Lu Yin [8]
19Guangping Zeng [4]
20Degan Zhang [4]
21Xia Zhang [11]
22Baoyong Zhao [5]
23Hailong Zhao [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)