dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yong Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
56EEYong Xu, Kazuhiro Ueda, Takanori Komatsu, Takeshi Okadome, Takashi Hattori, Yasuyuki Sumi, Toyoaki Nishida: WOZ experiments for understanding mutual adaptation. AI Soc. 23(2): 201-212 (2009)
55EEShengshuang Chen, Weirui Zhao, Yong Xu: New criteria for globally exponential stability of delayed Cohen-Grossberg neural network. Mathematics and Computers in Simulation 79(5): 1527-1543 (2009)
2008
54 Yong Xu, Kechun Zhao, Wei Zhang: Research on an adaptive WKA method in Secure Multicast. Communications in Computing 2008: 30-35
53EEYong Xu: The Mechanism Design of Third Party Assure-Payment Platform. ISECS 2008: 780-784
52EEYong Xu, David Zhang: A New Solution Scheme of Unsupervised Locality Preserving Projection Method for the SSS Problem. SSPR/SPR 2008: 775-781
51EEYong Xu, David Zhang, Jian Yang, Jing-Yu Yang: An approach for directly extracting features from matrix data and its application in face recognition. Neurocomputing 71(10-12): 1857-1865 (2008)
50EESong Huang, Yong Xu, Ling Zhang: Study of network survivability based on multi-path routing mechanism. Science in China Series F: Information Sciences 51(11): 1898-1907 (2008)
2007
49EEYong Xu, Sen-xin Zhou: Distributed Association Rules Mining Based on Pruned Concept Lattices. FSKD (3) 2007: 45-48
48EEYong Xu, Chuancai Liu, Chongyang Zhang: Determine the Kernel Parameter of KFDA Using a Minimum Search Algorithm. ICIC (2) 2007: 418-426
47EEChi-Sing Leung, Kwok-Wo Wong, Yong Xu: The Local True Weight Decay Recursive Least Square Algorithm. ICONIP (1) 2007: 456-465
46EESong Huang, Yong Xu, Ling Zhang: A Path Diversity Metric for End-to-End Network. PRDC 2007: 115-122
45EEYong Xu, Kun-hong Liu: Evolutionary Grooming of Traffic in WDM Optical Networks. Advances in Evolutionary Computing for System Design 2007: 95-137
44EEYong Xu, Tatsuya Hiramatsu, Kateryna Tarasenko, Toyoaki Nishida, Yoshiyasu Ogasawara, Takashi Tajima, Makoto Hatakeyama, Masashi Okamoto, Yukiko I. Nakano: A two-layered approach to communicative artifacts. AI Soc. 22(2): 185-196 (2007)
43EEFengxi Song, David Zhang, Yong Xu, Jizhong Wang: Five New Feature Selection Metrics in Text Categorization. IJPRAI 21(6): 1085-1101 (2007)
42EEShu-tong Xie, Yong Xu: Reconfigurable grooming of dynamic traffic in SONET/WDM ring networks. J. High Speed Networks 16(3): 261-273 (2007)
41EEYong Xu, David Zhang, Fengxi Song, Jing-Yu Yang, Zhong Jing, Miao Li: A method for speeding up feature extraction based on KPCA. Neurocomputing 70(4-6): 1056-1061 (2007)
2006
40EEYong Xu, Hui Ji, Cornelia Fermüller: A Projective Invariant for Textures. CVPR (2) 2006: 1932-1939
39EEJian Yang, David Zhang, Yong Xu, Jing-Yu Yang: Recognize Color Face Images Using Complex Eigenfaces. ICB 2006: 64-68
38 GuiJing Huang, Yong Xu, JinBao Zhang, XiaoYuan Wang: A Study of the Present Status of IT Teachers Training In Microsoft's 'Partners in Learning' Project - A Content Analysis Approach. ICCE 2006: 447-450
37 Yong Xu: Intelligent simulator design for distributed pipeline networks control. ICINCO-SPSMC 2006: 182-185
36EEYong Xu, Yingnan Zhao: Comparison Study on SVD-Based Face Classification. IIH-MSP 2006: 343-346
35EEKun-hong Liu, Yong Xu, De-Shuang Huang, Min Cheng: Grooming of Dynamic Traffic in WDM Star and Tree Networks Using Genetic Algorithm CoRR abs/cs/0610147: (2006)
34EEKun-hong Liu, Yong Xu, De-Shuang Huang: A Genetic Algorithm Approach to the Grooming of Dynamic Traffic in Tree and Star Networks with Bifurcation CoRR abs/cs/0610157: (2006)
33EESancho Salcedo-Sanz, Yong Xu, Xin Yao: Hybrid meta-heuristics algorithms for task assignment in heterogeneous computing systems. Computers & OR 33: 820-835 (2006)
32EEYong Xu, Kwok-Wo Wong, Chi-Sing Leung: Generalized RLS approach to the training of neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks 17(1): 19-34 (2006)
31EEToyoaki Nishida, Kazunori Terada, Takashi Tajima, Makoto Hatakeyama, Yoshiyasu Ogasawara, Yasuyuki Sumi, Yong Xu, Yasser F. O. Mohammad, Kateryna Tarasenko, Taku Ohya, Tatsuya Hiramatsu: Toward Robots as Embodied Knowledge Media. IEICE Transactions 89-D(6): 1768-1780 (2006)
30EEHuazhou Liu, Yong Xu, Qing-An Zeng: Modelling and performance analysis of a channel reservation handoff scheme for multimedia wireless and mobile networks using smart antennas. IJHPCN 4(1/2): 13-22 (2006)
29EEXin Yao, Yong Xu: Recent Advances in Evolutionary Computation. J. Comput. Sci. Technol. 21(1): 1-18 (2006)
28EEYong Xu, David Zhang, Zhong Jin, Miao Li, Jing-Yu Yang: A fast kernel-based nonlinear discriminant analysis for multi-class problems. Pattern Recognition 39(6): 1026-1033 (2006)
2005
27EEYong Xu, Yuxiang Sun: A New Group Rekeying Method in Secure Multicast. CIS (2) 2005: 155-160
26EELan Liu, Zhitang Li, Yong Xu, Chenggang Mei, Xiaoling Tan: A wavelet based distributed ID model. IEEE SCC 2005: 261-263
25EERakesh B. Katragadda, Yong Xu: A Novel Intelligent Textile Technology Based on Silicon Flexible Skins. ISWC 2005: 78-81
24EEYoshiyasu Ogasawara, Masashi Okamoto, Yukiko I. Nakano, Yong Xu, Toyoaki Nishida: How to Make Robot a Robust and Interactive Communicator. KES (3) 2005: 289-295
23 Pritam Chanda, Yong Xu, Qing-An Zeng: A Bandwidth Allocation Framework for Adaptive Multimedia Traffic with Time Adaptability in Wireless and Mobile Networks. PSC 2005: 38-53
22EEJianwei Shen, Wei Xu, Yong Xu: Travelling wave solutions in the generalized Hirota-Satsuma coupled KdV system. Applied Mathematics and Computation 161(2): 365-383 (2005)
21EEXiaoli Yang, Wei Xu, Zhongkui Sun, Yong Xu: Responses of strongly non-linear oscillator parametrically excited by random narrow-band noise. Applied Mathematics and Computation 171(2): 885-899 (2005)
20EESancho Salcedo-Sanz, Yong Xu, Xin Yao: Meta-Heuristic Algorithms for FPGA Segmented Channel Routing Problems with Non-standard Cost Functions. Genetic Programming and Evolvable Machines 6(4): 359-379 (2005)
19EEYong Xu, Sancho Salcedo-Sanz, Xin Yao: Editorial. International Journal of Computational Intelligence and Applications 5(2): (2005)
18EEYong Xu, Sancho Salcedo-Sanz, Xin Yao: Metaheuristic Approaches to Traffic Grooming in Wdm Optical Networks. International Journal of Computational Intelligence and Applications 5(2): 231-250 (2005)
17EEJian Yang, David Zhang, Yong Xu, Jing-Yu Yang: Two-dimensional discriminant transform for face recognition. Pattern Recognition 38(7): 1125-1129 (2005)
16EEYong Xu, Huazhou Liu, Qing-An Zeng: Resource management and QoS control in multiple traffic wireless and mobile Internet systems. Wireless Communications and Mobile Computing 5: 971-982 (2005)
2004
15EEYong Xu, Mingjiang Yang, Yanxin Yan, Jianfeng Chen: Wearable Microphone Array as User Interface. AUIC 2004: 123-126
14EEHuazhou Liu, Yong Xu, Qing-An Zeng: System Performance Analysis of a Channel Partition Handoff Scheme for Multimedia Wireless and Mobile Networks Using Smart Antennas. ICPP Workshops 2004: 93-99
13EEZhenyu Wang, Xin Yao, Yong Xu: An Improved Constructive Neural Network Ensemble Approach to Medical Diagnoses. IDEAL 2004: 572-577
12 Yong Xu, Huazhou Liu, Qing-An Zeng: Modeling and Performance Analysis of Multiple Traffic Wireless and Mobile Internet. International Conference on Wireless Networks 2004: 532-538
11EETakashi Tajima, Yong Xu, Toyoaki Nishida: Entrainment based human-agent interaction. RAM 2004: 1042-1047
10EEKun-hong Liu, Yong Xu: A new approach to improving the grooming performance with dynamic traffic in SONET rings. Computer Networks 46(2): 181-195 (2004)
9EEYong Xu, Jing-Yu Yang, Jianfeng Lu, Dong-jun Yu: An efficient renovation on kernel Fisher discriminant analysis and face recognition experiments. Pattern Recognition 37(10): 2091-2094 (2004)
8EEYong Xu, Jing-Yu Yang, Zhong Jin: A novel method for Fisher discriminant analysis. Pattern Recognition 37(2): 381-384 (2004)
7EEYong Xu, Jing-Yu Yang, Jian Yang: A reformative kernel Fisher discriminant analysis. Pattern Recognition 37(6): 1299-1302 (2004)
2003
6 Qiushuang Wang, Beijie Luo, Guang Zhi, Dangsheng Huang, Yong Xu, Weiping Shi: The clinical evaluation of the modern technology of computer in echocardiography. CARS 2003: 1401
5EEYong Xu, Shen-Chu Xu, Bo-Xi Wu: Strictly nonblocking grooming of dynamic traffic in unidirectional SONET/WDM rings using genetic algorithms. Computer Networks 41(2): 227-245 (2003)
4EEYong Xu, Jing-Yu Yang, Zhong Jin: Theory analysis on FSLDA and ULDA. Pattern Recognition 36(12): 3031-3033 (2003)
2002
3EEYong Xu, Shen-Chu Xu, Bo-Xi Wu: Traffic grooming in unidirectional WDM ring networks using genetic algorithms. Computer Communications 25(13): 1185-1194 (2002)
2EEWenjie He, Xinkai Yu, Honghai Mi, Yong Xu, Yufa Shen, Lixin Wang: The (integral) sum number of Kn?E(Kr). Discrete Mathematics 243(1-3): 241-252 (2002)
2001
1 Huabei Jiang, Yong Xu, Nicusor Iftimia, L. Baron, J. Eggert: Three-Dimensional Optical Tomographic Imaging of Breast in a Human Subject. IEEE Trans. Med. Imaging 20(12): 1334-1340 (2001)

Coauthor Index

1L. Baron [1]
2Pritam Chanda [23]
3Jianfeng Chen [15]
4Shengshuang Chen [55]
5Min Cheng [35]
6J. Eggert [1]
7Cornelia Fermüller [40]
8Makoto Hatakeyama [31] [44]
9Takashi Hattori [56]
10Wenjie He [2]
11Tatsuya Hiramatsu [31] [44]
12Dangsheng Huang [6]
13De-Shuang Huang (Deshuang Huang) [34] [35]
14GuiJing Huang [38]
15Song Huang [46] [50]
16Nicusor Iftimia [1]
17Hui Ji [40]
18Huabei Jiang [1]
19Zhong Jin [4] [8] [28]
20Zhong Jing [41]
21Rakesh B. Katragadda [25]
22Takanori Komatsu [56]
23Andrew Chi-Sing Leung (Chi-Sing Leung) [32] [47]
24Miao Li [28] [41]
25Zhitang Li [26]
26Chuancai Liu [48]
27Huazhou Liu [12] [14] [16] [30]
28Kun-hong Liu [10] [34] [35] [45]
29Lan Liu [26]
30Jianfeng Lu [9]
31Beijie Luo [6]
32Chenggang Mei [26]
33Honghai Mi [2]
34Yasser F. O. Mohammad [31]
35Yukiko I. Nakano [24] [44]
36Toyoaki Nishida [11] [24] [31] [44] [56]
37Yoshiyasu Ogasawara [24] [31] [44]
38Taku Ohya [31]
39Takeshi Okadome [56]
40Masashi Okamoto [24] [44]
41Sancho Salcedo-Sanz [18] [19] [20] [33]
42Jianwei Shen [22]
43Yufa Shen [2]
44Weiping Shi [6]
45Fengxi Song [41] [43]
46Yasuyuki Sumi [31] [56]
47Yuxiang Sun [27]
48Zhongkui Sun [21]
49Takashi Tajima [11] [31] [44]
50Xiaoling Tan [26]
51Kateryna Tarasenko [31] [44]
52Kazunori Terada [31]
53Kazuhiro Ueda [56]
54Jizhong Wang [43]
55Lixin Wang [2]
56Qiushuang Wang [6]
57XiaoYuan Wang [38]
58Zhenyu Wang [13]
59Kwok-Wo Wong [32] [47]
60Bo-Xi Wu [3] [5]
61Shu-tong Xie [42]
62Shen-Chu Xu [3] [5]
63Wei Xu [21] [22]
64Yanxin Yan [15]
65Jian Yang [7] [17] [39] [51]
66Jing-Yu Yang [4] [7] [8] [9] [17] [28] [39] [41] [51]
67Mingjiang Yang [15]
68Xiaoli Yang [21]
69Xin Yao [13] [18] [19] [20] [29] [33]
70Dong-jun Yu [9]
71Xinkai Yu [2]
72Qing-An Zeng [12] [14] [16] [23] [30]
73Chongyang Zhang [48]
74David Zhang (David Dapeng Zhang) [17] [28] [39] [41] [43] [51] [52]
75JinBao Zhang [38]
76Ling Zhang [46] [50]
77Wei Zhang [54]
78Kechun Zhao [54]
79Weirui Zhao [55]
80Yingnan Zhao [36]
81Guang Zhi [6]
82Sen-xin Zhou [49]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)