dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiaomei Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEJames Glimm, Xiaomei Ji, Jiequan Li, Xiaolin Li, Peng Zhang, Tong Zhang, Yuxi Zheng: Transonic Shock Formation in a Rarefaction Riemann Problem for the 2D Compressible Euler Equations. SIAM Journal of Applied Mathematics 69(3): 720-742 (2008)
2000
4EEXiaomei Ji, Dan Nicolaescu, Alexander V. Veidenbaum, Alexandru Nicolau, Rajesh K. Gupta: Compiler-Directed Cache Assist Adaptivity. ISHPC 2000: 88-104
3EEDan Nicolaescu, Xiaomei Ji, Alexander V. Veidenbaum, Alexandru Nicolau, Rajesh K. Gupta: Compiler-Directed Cache Line Size Adaptivity. Intelligent Memory Systems 2000: 183-187
1999
2EEAlexander V. Veidenbaum, Weiyu Tang, Rajesh K. Gupta, Alexandru Nicolau, Xiaomei Ji: Adapting cache line size to application behavior. International Conference on Supercomputing 1999: 145-154
1997
1EEQiang Liu, Zhaoqing Zhang, Xiaomei Ji: Eliminating two kinds of data flow inaccuracy in the presence of pointer aliasing. APDC 1997: 410-415

Coauthor Index

1James Glimm [5]
2Rajesh K. Gupta (Rajesh Gupta) [2] [3] [4]
3Jiequan Li [5]
4Xiaolin Li [5]
5Qiang Liu [1]
6Dan Nicolaescu [3] [4]
7Alexandru Nicolau (Alex Nicolau) [2] [3] [4]
8Weiyu Tang [2]
9Alexander V. Veidenbaum [2] [3] [4]
10Peng Zhang [5]
11Tong Zhang [5]
12Zhaoqing Zhang [1]
13Yuxi Zheng [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)