dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hsiao-Wuen Hon

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
12 Jinpeng Huai, Robin Chen, Hsiao-Wuen Hon, Yunhao Liu, Wei-Ying Ma, Andrew Tomkins, Xiaodong Zhang: Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008 ACM 2008
11EERuihua Song, Michael J. Taylor, Ji-Rong Wen, Hsiao-Wuen Hon, Yong Yu: Viewing Term Proximity from a Different Perspective. ECIR 2008: 346-357
10EEYunbo Cao, Huizhong Duan, Chin-Yew Lin, Yong Yu, Hsiao-Wuen Hon: Recommending questions using the mdl-based tree cut model. WWW 2008: 81-90
2007
9EEJun Zhu, Bo Zhang, Zaiqing Nie, Ji-Rong Wen, Hsiao-Wuen Hon: Webpage understanding: an integrated approach. KDD 2007: 903-912
8EEWei Gao, Cheng Niu, Jian-Yun Nie, Ming Zhou, Jian Hu, Kam-Fai Wong, Hsiao-Wuen Hon: Cross-lingual query suggestion using query logs of different languages. SIGIR 2007: 463-470
7EERuihua Song, Zhenxiao Luo, Ji-Rong Wen, Yong Yu, Hsiao-Wuen Hon: Identifying ambiguous queries in web search. WWW 2007: 1169-1170
2006
6EEMin Zhao, Hang Li, Adwait Ratnaparkhi, Hsiao-Wuen Hon, Jue Wang: Adapting Document Ranking to Users' Preferences Using Click-Through Data. AIRS 2006: 26-42
5EEHsiao-Wuen Hon: Multimedia search - Microsoft's perspective. MMM 2006
4EEYunbo Cao, Jun Xu, Tie-Yan Liu, Hang Li, Yalou Huang, Hsiao-Wuen Hon: Adapting ranking SVM to document retrieval. SIGIR 2006: 186-193
2004
3EEWei-Ying Ma, HongJiang Zhang, Hsiao-Wuen Hon: Towards Next Generation Web Information Retrieval. WISE 2004: 17
2002
2 Li Deng, Alex Acero, Ye-Yi Wang, Kuansan Wang, Hsiao-Wuen Hon, James Droppo, Milind Mahajan, Xuedong Huang: A speech-centric perspective for human-computer interface. IEEE Workshop on Multimedia Signal Processing 2002: 263-267
1991
1EEHsiao-Wuen Hon, Kai-Fu Lee: Recent Progress in Robust Vocabulary-Independent Speech Recognition. HLT 1991

Coauthor Index

1Alex Acero [2]
2Yunbo Cao [4] [10]
3Robin Chen [12]
4Li Deng [2]
5James Droppo [2]
6Huizhong Duan [10]
7Wei Gao [8]
8Jian Hu [8]
9Jinpeng Huai [12]
10Xuedong Huang [2]
11Yalou Huang [4]
12Kai-Fu Lee [1]
13Hang Li [4] [6]
14Chin-Yew Lin [10]
15Tie-Yan Liu [4]
16Yunhao Liu [12]
17Zhenxiao Luo [7]
18Wei-Ying Ma [3] [12]
19Milind Mahajan [2]
20Jian-Yun Nie [8]
21Zaiqing Nie [9]
22Cheng Niu [8]
23Adwait Ratnaparkhi [6]
24Ruihua Song [7] [11]
25Michael J. Taylor [11]
26Andrew Tomkins [12]
27Jue Wang [6]
28Kuansan Wang [2]
29Ye-Yi Wang [2]
30Ji-Rong Wen [7] [9] [11]
31Kam-Fai Wong [8]
32Jun Xu [4]
33Yong Yu [7] [10] [11]
34Bo Zhang [9]
35HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [3]
36Xiaodong Zhang [12]
37Min Zhao [6]
38Ming Zhou [8]
39Jun Zhu [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)