dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianping Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
24EEJianping Wang, Eseosa Osagie, Parimala Thulasiraman, Ruppa K. Thulasiram: HOPNET: A hybrid ant colony optimization routing algorithm for mobile ad hoc network. Ad Hoc Networks 7(4): 690-705 (2009)
23EEJianping Wang, Jing Chen, Mei Yang, S. Q. Zheng: Traffic regulation with single- and dual-homed ISPs under a percentile-based pricing policy. J. Comb. Optim. 17(3): 247-273 (2009)
2008
22EEHui Yu, Jing Chen, Jianping Wang, Si-Qing Zheng: Pipelined Implementation of TCAM-Based Search Engines in High-Performance IP Routers. GLOBECOM 2008: 2329-2333
21EEJin Wang, Jianping Wang, Naijie Gu, Bing Yang: Fault Tolerant Service Composition in Service Overlay Networks. GLOBECOM 2008: 2442-2446
20EEYan Li, Jianping Wang, Ashwin Gumaste, Yun Xu, Yinlong Xu: Multicast Routing in Light-Trail WDM Networks. GLOBECOM 2008: 2633-2637
19EEJing Chen, Jianping Wang, Hui Yu, Si-Qing Zheng: Maximizing Throughput of an Optical Opportunistic Hyperchannel Subject to QoS Constraint. GLOBECOM 2008: 2670-2674
18EEJing Chen, Jianping Wang, Hui Yu, Ashwin Gumaste, Si-Qing Zheng: 1-Persistent Collision-Free CSMA Protocols for Opportunistic Optical Hyperchannels. ICA3PP 2008: 144-156
17EEGuoliang Xing, Jianping Wang, Ke Shen, Qingfeng Huang, Xiaohua Jia, Hing Cheung So: Mobility-Assisted Spatiotemporal Detection in Wireless Sensor Networks. ICDCS 2008: 103-110
2007
16EEShaobin Cai, Jianping Wang, Guochang Gu, Wenbin Yao, Nianmin Yao: Performance Analysis Group-Based Key Management. IMSCCS 2007: 330-336
15EESi-Qing Zheng, Bing Yang, Mei Yang, Jianping Wang: Finding Minimum-Cost Paths with Minimum Sharability. INFOCOM 2007: 1532-1540
14EEShupeng Wang, Jianping Wang, Mei Yang, Xiao-chun Yun, Yingtao Jiang: Handover Cost Optimization in Traffic Management for Multi-homed Mobile Networks. UIC 2007: 295-308
13EEZhen-guo Gao, Ling Wang, Mei Yang, Jianping Wang: A Meta Service Description Assisted Service Discovery Protocol for MANETs. UIC 2007: 370-381
2006
12EEXiaodong Huang, Jianping Wang, Vinod Vokkarane, Jason P. Jue: Fault-Tolerant Wireless Access Network Design for Dual-Homed Users. INFOCOM 2006
11EEJianping Wang: Traffic regulation under the percentile-based pricing policy. Infoscale 2006: 4
10EEJianping Wang, Xiangtong Qi, Mei Yang: Routing and wavelength assignment for core-based tree in WDM networks. Computer Communications 29(11): 1896-1904 (2006)
9EEJianping Wang, Mei Yang, Bin Yang, S. Q. Zheng: Dual-Homing Based Scalable Partia Multicast Protection. IEEE Trans. Computers 55(9): 1130-1141 (2006)
8EEJianping Wang, Xiangtong Qi, Biao Chen: Wavelength assignment for multicast in all-optical WDM networks with splitting constraints. IEEE/ACM Trans. Netw. 14(1): 169-182 (2006)
2005
7 Vinod Vokkarane, Jianping Wang, Jason P. Jue: Coordinated survivability in IP-over-optical networks with IP-layer dual-homing and optical-layer protection. BROADNETS 2005: 259-268
6EEBing Yang, Mei Yang, Jianping Wang, S. Q. Zheng: Minimum Cost Paths Subject to Minimum Vulnerability for Reliable Communications. ISPAN 2005: 334-339
5EEMei Yang, Jianping Wang, Zhen-guo Gao, Yingtao Jiang, Yoohwan Kim: Coordinated Robust Routing by Dual Cluster Heads in Layered Wireless Sensor Networks. ISPAN 2005: 454-461
2004
4EEJianping Wang, Xiangtong Qi, Mei Yang, Biao Chen: Exploring Core Based Tree (CBT) in WDM Networks. ISPAN 2004: 489-494
2003
3EEJörg Liebeherr, Jianping Wang, Guimin Zhang: Programming Overlay Networks with Overlay Sockets. Networked Group Communication 2003: 242-253
2002
2EEJianping Wang, Stephen D. Patek, Haiyong Wang, Jörg Liebeherr: Traffic Engineering with AIMD in MPLS Networks. Protocols for High-Speed Networks 2002: 192-210
2001
1 Biao Chen, Jianping Wang: Optimal Wavelength Assignment for Multicast in WDM Networks. ISCA PDCS 2001: 327-334

Coauthor Index

1Shaobin Cai [16]
2Biao Chen [1] [4] [8]
3Jing Chen [18] [19] [22] [23]
4Zhen-guo Gao [5] [13]
5Guochang Gu [16]
6Naijie Gu [21]
7Ashwin Gumaste [18] [20]
8Qingfeng Huang [17]
9Xiaodong Huang [12]
10Xiaohua Jia [17]
11Yingtao Jiang [5] [14]
12Jason P. Jue [7] [12]
13Yoohwan Kim [5]
14Yan Li [20]
15Jörg Liebeherr [2] [3]
16Eseosa Osagie [24]
17Stephen D. Patek [2]
18Xiangtong Qi [4] [8] [10]
19Ke Shen [17]
20Hing Cheung So [17]
21Ruppa K. Thulasiram [24]
22Parimala Thulasiraman [24]
23Vinod Vokkarane [7] [12]
24Haiyong Wang [2]
25Jin Wang [21]
26Ling Wang [13]
27Shupeng Wang [14]
28Guoliang Xing [17]
29Yinlong Xu [20]
30Yun Xu [20]
31Bin Yang [9]
32Bing Yang [6] [15] [21]
33Mei Yang [4] [5] [6] [9] [10] [13] [14] [15] [23]
34Nianmin Yao [16]
35Wenbin Yao [16]
36Hui Yu [18] [19] [22]
37Xiao-chun Yun [14]
38Guimin Zhang [3]
39Si-Qing Zheng (S. Q. Zheng) [6] [9] [15] [18] [19] [22] [23]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)