dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi-Ta Tsai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
1EEJun-Ming Su, Shian-Shyong Tseng, Jui-Feng Weng, Kuan-Ting Chen, Yi-Lin Liu, Yi-Ta Tsai: An Object Based Authoring Tool for Creating SCORM Compliant Course. AINA 2005: 209-214

Coauthor Index

1Kuan-Ting Chen [1]
2Yi-Lin Liu [1]
3Jun-Ming Su [1]
4Shian-Shyong Tseng [1]
5Jui-Feng Weng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)