dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi-Lin Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
2EEJun-Ming Su, Shian-Shyong Tseng, Jui-Feng Weng, Kuan-Ting Chen, Yi-Lin Liu, Yi-Ta Tsai: An Object Based Authoring Tool for Creating SCORM Compliant Course. AINA 2005: 209-214
2003
1EEYi-Lin Liu, Tsai-Yen Li: A multi-user virtual environment system with extensible animations. Web3D 2003: 129-134

Coauthor Index

1Kuan-Ting Chen [2]
2Tsai-Yen Li [1]
3Jun-Ming Su [2]
4Yi-Ta Tsai [2]
5Shian-Shyong Tseng [2]
6Jui-Feng Weng [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)