dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baisheng Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
4EEQiang Wu, Zongtian Liu, Baisheng Shi: Matrix Computation For Concept Lattices. IEEE ICCI 2006: 696-700
2005
3EEXiajiong Shen, Zongtian Liu, Qing Zhang, Yun Li, Baisheng Shi: Isomorphic generating of concept lattices. GrC 2005: 249-252
2EEWei Liu, Zongtian Liu, Baisheng Shi: AOMG Environment: An Environment for Agent-Oriented Analysis and Design Modeling Based on Grid. SwSTE 2005: 67-74
2004
1EEBaisheng Shi, Zongtian Liu, Yuqing Wang, Hong Yu, Meili Huang: The Lattice Approach to Ontology Language Interoperability. CIT 2004: 265-272

Coauthor Index

1Meili Huang [1]
2Yun Li [3]
3Wei Liu [2]
4Zongtian Liu [1] [2] [3] [4]
5Xiajiong Shen [3]
6Yuqing Wang [1]
7Qiang Wu [4]
8Hong Yu [1]
9Qing Zhang [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)