dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shuxu Guo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEXu Wang, Ge Gan, Joseph Manzano, Dongrui Fan, Shuxu Guo: A Quantitative Study of the On-Chip Network and Memory Hierarchy Design for Many-Core Processor. ICPADS 2008: 689-696
2007
3EEWei Wang, Jiawei Shi, Wenhai Jiang, Shuxu Guo, Hongmei Zhang, Baofu Quan, Dongge Ma: High-mobility pentacene thin-film transistors with copolymer-gate dielectric. Microelectronics Journal 38(1): 27-30 (2007)
2006
2 Lingjia Gu, Shuxu Guo, Jin Duan, Wenbo Jing, Ruizhi Ren: Research of the novel fast dynamic target detection method. CAINE 2006: 32-36
1EEXueyan Li, Shuxu Guo, Ye Li, Jingwei Fu, Shuai Jiang: 1/f Fractal Signals Denoising with Dual-Tree Complex Wavelet Transform. JCIS 2006

Coauthor Index

1Jin Duan [2]
2Dongrui Fan [4]
3Jingwei Fu [1]
4Ge Gan [4]
5Lingjia Gu [2]
6Shuai Jiang [1]
7Wenhai Jiang [3]
8Wenbo Jing [2]
9Xueyan Li [1]
10Ye Li [1]
11Dongge Ma [3]
12Joseph Manzano [4]
13Baofu Quan [3]
14Ruizhi Ren [2]
15Jiawei Shi [3]
16Wei Wang [3]
17Xu Wang [4]
18Hongmei Zhang [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)