dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Peng-Sheng Chen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EEAmirali Shayan Arani, Yi Zhu, Yi-Ning Cheng, Chung-Kuan Cheng, Shien-Fong Lin, Peng-Sheng Chen: Exploring Cardioneural Signals from Noninvasive ECG Measurement. BIBE 2007: 1134-1138
2004
3EEPeng-Sheng Chen, Yuan-Shin Hwang, Roy Dz-Ching Ju, Jenq Kuen Lee: Interprocedural Probabilistic Pointer Analysis. IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst. 15(10): 893-907 (2004)
2003
2EEPeng-Sheng Chen, Ming-Yu Hung, Yuan-Shin Hwang, Roy Dz-Ching Ju, Jenq Kuen Lee: Compiler support for speculative multithreading architecture with probabilistic points-to analysis. PPOPP 2003: 25-36
2001
1EEYuan-Shin Hwang, Peng-Sheng Chen, Jenq Kuen Lee, Roy Dz-Ching Ju: Probabilistic Points-to Analysis. LCPC 2001: 290-305

Coauthor Index

1Amirali Shayan Arani [4]
2Chung-Kuan Cheng [4]
3Yi-Ning Cheng [4]
4Ming-Yu Hung [2]
5Yuan-Shin Hwang [1] [2] [3]
6Roy Dz-Ching Ju (Roy Ju, Dz-Ching Ju) [1] [2] [3]
7Jenq Kuen Lee [1] [2] [3]
8Shien-Fong Lin [4]
9Yi Zhu [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)