dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

International Conference on Web-Based Learning

7. ICWL 2008: Jinhua, China

Frederick W. B. Li, Jianmin Zhao, Timothy K. Shih, Rynson W. H. Lau, Qing Li, Dennis McLeod (Eds.): Advances in Web Based Learning - ICWL 2008, 7th International Conference, Jinhua, China, August 20-22, 2008. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5145 Springer 2008, ISBN 978-3-540-85032-8
Contents BibTeX

6. ICWL 2007: Edinburgh, UK

Howard Leung, Frederick W. B. Li, Rynson W. H. Lau, Qing Li (Eds.): Advances in Web Based Learning - ICWL 2007, 6th International Conference, Edinburgh, UK, August 15-17, 2007, Revised Papers. Lecture Notes in Computer Science 4823 Springer 2008, ISBN 978-3-540-78138-7
Contents BibTeX

5. ICWL 2006: Penang, Malaysia

Wenyin Liu, Qing Li, Rynson W. H. Lau (Eds.): Advances in Web Based Learning - ICWL 2006, 5th International Conference, Penang, Malaysia, July 19-21, 2006. Revised Papers. Lecture Notes in Computer Science 4181 Springer 2006, ISBN 3-540-49027-2
Contents BibTeX

4. ICWL 2005: Hong Kong, China

Rynson W. H. Lau, Qing Li, Ronnie Cheung, Wenyin Liu (Eds.): Advances in Web-Based Learning - ICWL 2005, 4th International Conference, Hong Kong, China, July 31 - August 3, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3583 Springer 2005, ISBN 3-540-27895-8
Contents BibTeX - ICWL 2005 Home Page

3. ICWL 2004: Beijing, China

Wenyin Liu, Yuanchun Shi, Qing Li (Eds.): Advances in Web-Based Learning - ICWL 2004, Third International Conference, Beijing, China, August 8-11, 2004, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3143 Springer 2004, ISBN 3-540-22542-0
Contents BibTeX - ICWL 2004 Home Page

2. ICWL 2003: Melbourne, Australia

Wanlei Zhou, Paul Nicholson, Brian J. Corbitt, Joseph Fong (Eds.): Advances in Web-Based Learning - ICWL 2003, Second International Conference, Melbourne, Australia, August 18-20, 2003, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2783 Springer 2003, ISBN 3-540-40772-3
Contents BibTeX - ICWL 2003 Home Page

1. ICWL 2002: Hong Kong, China

Joseph Fong, Ronnie Chu Ting Cheung, Hong Va Leong, Qing Li (Eds.): Advances in Web-Based Learning, First International Conference, ICWL 2002, Hong Kong, China, August 17-19, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 2436 Springer 2002, ISBN 3-540-44041-0
Contents BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:22:01 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)