dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wanlin Zhu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
4EETianzi Jiang, Feng Shi, Wanlin Zhu, Shuyu Li, Xiaobo Li: Shape Analysis of Human Brain with Cognitive Disorders. HCI (12) 2007: 409-414
3EEFeng Shi, Yong Liu, Tianzi Jiang, Yuan Zhou, Wanlin Zhu, Jiefeng Jiang, Haihong Liu, Zhening Liu: Regional Homogeneity and Anatomical Parcellation for fMRI Image Classification: Application to Schizophrenia and Normal Controls. MICCAI (2) 2007: 136-143
2004
2EEZhiqun Deng, Dejun Mu, Guanzhong Dai, Wanlin Zhu: Content Distribution Stochastic Fluid Models for Multi-regions P2P Networks. AWCC 2004: 82-87
1EEFaguo Yang, Tianzi Jiang, Wanlin Zhu, Frithjof Kruggel: White Matter Lesion Segmentation from Volumetric MR Images. MIAR 2004: 113-120

Coauthor Index

1Guanzhong Dai [2]
2Zhiqun Deng [2]
3Jiefeng Jiang [3]
4Tianzi Jiang [1] [3] [4]
5Frithjof Kruggel [1]
6Shuyu Li [4]
7Xiaobo Li [4]
8Haihong Liu [3]
9Yong Liu [3]
10Zhening Liu [3]
11Dejun Mu [2]
12Feng Shi [3] [4]
13Faguo Yang [1]
14Yuan Zhou [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)