dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kazuyuki Shimazu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1999
1EEWen-Syan Li, Quoc Vu, Edward Y. Chang, Divyakant Agrawal, Kyoji Hirata, Sougata Mukherjea, Yi-Leh Wu, Corey Bufi, Kevin Chen-Chuan Chang, Yoshinori Hara, Reiko Ito, Yutaka Kimura, Kazuyuki Shimazu, Yukiyoshi Saito: PowerBookmarks: A System for Personalizable Web Information Organization, Sharing, and Management. SIGMOD Conference 1999: 565-567

Coauthor Index

1Divyakant Agrawal [1]
2Corey Bufi [1]
3Edward Y. Chang [1]
4Kevin Chen-Chuan Chang [1]
5Yoshinori Hara [1]
6Kyoji Hirata [1]
7Reiko Ito [1]
8Yutaka Kimura [1]
9Wen-Syan Li [1]
10Sougata Mukherjea [1]
11Yukiyoshi Saito [1]
12Quoc Vu [1]
13Yi-Leh Wu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)