dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lanzhi Gu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYixiang Fang, Enfu Liu, Jiangyan Jin, Lanzhi Gu, Jinduo Zheng: Intelligent Design of Series Product Based on Template Case. CSSE (1) 2008: 243-250
2EELichun Li, Yang Ji, Tao Ma, Lanzhi Gu, Chunhong Zhang: Locality-Aware Peer-to-Peer SIP. ICPADS 2008: 295-302
2007
1EEJuwei Shi, Yao Wang, Lanzhi Gu, Lichun Li, Wenjie Lin, Yinong Li, Yang Ji, Ping Zhang: A Hierarchical Peer-to-Peer SIP System for Heterogeneous Overlays Interworking. GLOBECOM 2007: 93-97

Coauthor Index

1Yixiang Fang [3]
2Yang Ji [1] [2]
3Jiangyan Jin [3]
4Lichun Li [1] [2]
5Yinong Li [1]
6Wenjie Lin [1]
7Enfu Liu [3]
8Tao Ma [2]
9Juwei Shi [1]
10Yao Wang [1]
11Chunhong Zhang [2]
12Ping Zhang [1]
13Jinduo Zheng [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)