dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yi-Fan Chuang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EELi-Wei Chan, Yi-Fan Chuang, Yi-Wei Chia, Yi-Ping Hung, Jane Yung-jen Hsu: A New Method for Multi-finger Detection Using a Regular Diffuser. HCI (3) 2007: 573-582
2EELi-Wei Chan, Yi-Wei Chia, Yi-Fan Chuang, Yi-Ping Hung: i-m-Top: An Interactive Multi-Resolution Tabletop Display System. ICME 2007: 11
1EELi-Wei Chan, Yi-Fan Chuang, Meng-Chieh Yu, Yi-Liu Chao, Ming-Sui Lee, Yi-Ping Hung, Jane Yung-jen Hsu: Gesture-based interaction for a magic crystal ball. VRST 2007: 157-164

Coauthor Index

1Li-Wei Chan [1] [2] [3]
2Yi-Liu Chao [1]
3Yi-Wei Chia [2] [3]
4Jane Yung-jen Hsu [1] [3]
5Yi-Ping Hung [1] [2] [3]
6Ming-Sui Lee [1]
7Meng-Chieh Yu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)