dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jainn-Shiun Chiu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYen-Cheng Chen, Liang-Kuang Chen, Ming-Dar Tsai, Hou-Chang Chiu, Jainn-Shiun Chiu, Chee-Fah Chong: Fingerprint verification on medical image reporting system. Computer Methods and Programs in Biomedicine 89(3): 282-288 (2008)
2EEChao-Shun Lin, Jainn-Shiun Chiu, Ming-Hui Hsieh, Martin S. Mok, Yu-Chuan Li, Hung-Wen Chiu: Predicting hypotensive episodes during spinal anesthesia with the application of artificial neural networks. Computer Methods and Programs in Biomedicine 92(2): 193-197 (2008)
2006
1EEYuh-Feng Wang, Tsung-Ming Hu, Chia-Chao Wu, Fu-Chiu Yu, Chao-Ming Fu, Shih-Hua Lin, Wei-Hsin Huang, Jainn-Shiun Chiu: Prediction of target range of intact parathyroid hormone in hemodialysis patients with artificial neural network. Computer Methods and Programs in Biomedicine 83(2): 111-119 (2006)

Coauthor Index

1Liang-Kuang Chen [3]
2Yen-Cheng Chen [3]
3Hou-Chang Chiu [3]
4Hung-Wen Chiu [2]
5Chee-Fah Chong [3]
6Chao-Ming Fu [1]
7Ming-Hui Hsieh [2]
8Tsung-Ming Hu [1]
9Wei-Hsin Huang [1]
10Yu-Chuan Li [2]
11Chao-Shun Lin [2]
12Shih-Hua Lin [1]
13Martin S. Mok [2]
14Ming-Dar Tsai [3]
15Yuh-Feng Wang [1]
16Chia-Chao Wu [1]
17Fu-Chiu Yu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)