dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhihong Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
9EEZhihong Xu, Bingbing Yang, Ping Guo: Software Risk Prediction Based on the Hybrid Algorithm of Genetic Algorithm and Decision Tree. ICIC (3) 2007: 266-274
2006
8EEZhihong Xu, Xin Zheng, Ping Guo: Empirically Validating Software Metrics for Risk Prediction Based on Intelligent Methods. ISDA (1) 2006: 1049-1054
2003
7EEEfeng Lu, Zhihong Xu, Jizhou Sun: An Extendable Grid Simulation Environment Based on GridSim. GCC (1) 2003: 205-208
6EEYuehong Zhao, Chao Liu, Hao Wen, Hezhen Zhang, Zhihong Xu: The design and development of a project-oriented information system. Data Science Journal 2: 59-65 (2003)
1999
5EEXinjian Yan, Jiaju Zhou, Zhihong Xu: Concept Design of Computer-Aided Study on Traditional Chinese Drugs. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 39(1): 86-89 (1999)
1994
4 Zhihong Xu: The Development of a Scientific Research data Network System in China. CODATA 1994: 183-188
3 Zhihong Xu: The State of Chinese Materials Databases. CODATA 1994: 211-216
1993
2EEJiaju Zhou, Qian Xie, Dunming Sun, Guirong Xie, Lingxiao Cao, Zhihong Xu: Structure-activity relationships on pesticides: A development in methodology and its software system. Journal of Chemical Information and Computer Sciences 33(3): 310-319 (1993)
1990
1EEZhihong Xu, Qian Dong, Xinjian Yan, Xiaoxia Li, Li Guo: The knowledge-based organic physical property data system (KB-OPDS). Journal of Chemical Information and Computer Sciences 30(3): 256-263 (1990)

Coauthor Index

1Lingxiao Cao [2]
2Qian Dong [1]
3Li Guo [1]
4Ping Guo [8] [9]
5Xiaoxia Li [1]
6Chao Liu [6]
7Efeng Lu [7]
8Dunming Sun [2]
9Jizhou Sun [7]
10Hao Wen [6]
11Guirong Xie [2]
12Qian Xie [2]
13Xinjian Yan [1] [5]
14Bingbing Yang [9]
15Hezhen Zhang [6]
16Yuehong Zhao [6]
17Xin Zheng [8]
18Jiaju Zhou [2] [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)