dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guowen Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
6 Jing-zhou Zhang, Shou-jian Yu, Xiao-kun Ge, Guowen Wu: Automatic Web Service Composition Based on Service Interface Description. International Conference on Internet Computing 2006: 120-126
5 Shou-jian Yu, Jing-zhou Zhang, Xiao-kun Ge, Guowen Wu: Semantics Based Web Services Discovery. PDPTA 2006: 340-345
4 Guowen Wu, Jing-zhou Zhang, Xiao-kun Ge, Shou-jian Yu: Web Service Discovery in Large Distributed System Incorporating Semantic Annotations. SWWS 2006: 49-55
2004
3EELiang Zhang, Guowen Wu, Yanfei Xu, Wei Li, Yang Zhong: Multilingual Collection Retrieving Via Ontology Alignment. ICADL 2004: 510-514
2EEGuowen Wu, Liang Zhang, Yin Kang, Jun Yin, Xiangdong Zhou, Peiyi Zhang, Lin Zhao: A Metasearch Engine with Automatic Resource Binding Ability. ICADL 2004: 642
2001
1EENing Gu, Guowen Wu, Xiaoyuan Wu, Baile Shi: Extracting WEB Table Information in Cooperative Learning Activities Based on Abstract Semantic Model. CSCWD 2001: 492-497

Coauthor Index

1Xiao-kun Ge [4] [5] [6]
2Ning Gu [1]
3Yin Kang [2]
4Wei Li [3]
5Baile Shi (Bole Shi) [1]
6Xiaoyuan Wu [1]
7Yanfei Xu [3]
8Jun Yin [2]
9Shou-jian Yu [4] [5] [6]
10Jing-zhou Zhang [4] [5] [6]
11Liang Zhang [2] [3]
12Peiyi Zhang [2]
13Lin Zhao [2]
14Yang Zhong [3]
15Xiangdong Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)