dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Efstathios Stathopoulos

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEEleni G. Christodoulou, Marina Ioannou, Maria Kafousi, Elias Sanidas, Georgios Papagiannakis, Vasiliki Danilatou, Georgia Tsiliki, Thanasis Margaritis, Haridimos Kondylakis, Dimitris Manakanatas, Lefteris Koumakis, Alexandros Kanterakis, Stamatis Vassilaros, Manolis Tsiknakis, Anastasia Analyti, George Potamias, Dimitris Tsiftsis, Efstathios Stathopoulos, Dimitris Kafetzopoulos: A new gene expression signature related to breast cancer estrogen receptor status. BIBE 2008: 1-7

Coauthor Index

1Anastasia Analyti [1]
2Eleni G. Christodoulou [1]
3Vasiliki Danilatou [1]
4Marina Ioannou [1]
5Dimitris Kafetzopoulos [1]
6Maria Kafousi [1]
7Alexandros Kanterakis [1]
8Haridimos Kondylakis [1]
9Lefteris Koumakis [1]
10Dimitris Manakanatas [1]
11Thanasis Margaritis [1]
12Georgios Papagiannakis [1]
13George Potamias [1]
14Elias Sanidas [1]
15Dimitris Tsiftsis [1]
16Manolis Tsiknakis [1]
17Georgia Tsiliki [1]
18Stamatis Vassilaros [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)