dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tianji Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
5EETianji Li, Qiang Ni, David Malone, Douglas J. Leith, Yang Xiao, Thierry Turletti: A New MAC Scheme for Very High-Speed WLANs. WOWMOM 2006: 171-180
4EEXiao Hong, Yang Xiao, Qiang Ni, Tianji Li: A connection-level call admission control using genetic algorithm for multi-class multimedia services in wireless networks. IJMC 4(5): 568-580 (2006)
3EETianji Li, Qiang Ni, Yang Xiao: Investigation of the block ACK scheme in wireless ad hoc networks. Wireless Communications and Mobile Computing 6: 877-888 (2006)
2005
2 Tianji Li, Qiang Ni, Thierry Turletti, Yang Xiao: Performance analysis of the ieee 802.11e block ACK scheme in a noisy channel. BROADNETS 2005: 551-557
1EEQiang Ni, Tianji Li, Thierry Turletti, Yang Xiao: Saturation throughput analysis of error-prone 802.11 wireless networks. Wireless Communications and Mobile Computing 5: 945-956 (2005)

Coauthor Index

1Xiao Hong [4]
2Douglas J. Leith [5]
3David Malone [5]
4Qiang Ni [1] [2] [3] [4] [5]
5Thierry Turletti [1] [2] [5]
6Yang Xiao [1] [2] [3] [4] [5]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)