dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kuang-Hui Chi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
4EELi-Hsing Yen, Tse-Tsung Yeh, Kuang-Hui Chi: Load Balancing in IEEE 802.11 Networks. IEEE Internet Computing 13(1): 56-64 (2009)
2007
3EEKuang-Hui Chi, Ji-Han Jiang, Yu-Ching Hsu: Multigroup Rekeying for a Wireless Network. NBiS 2007: 147-156
2EEChun-Chieh Wang, Kuang-Hui Chi, Chien-Chao Tseng: An IP-Decoupling Approach to Host Mobility. J. Inf. Sci. Eng. 23(1): 91-112 (2007)
2006
1EEKuang-Hui Chi, Ji-Han Jiang, Li-Hsing Yen: Cost-Effective Caching for Mobility Support in IEEE 802.1X Frameworks. IEEE Trans. Mob. Comput. 5(11): 1547-1560 (2006)

Coauthor Index

1Yu-Ching Hsu [3]
2Ji-Han Jiang [1] [3]
3Chien-Chao Tseng [2]
4Chun-Chieh Wang [2]
5Tse-Tsung Yeh [4]
6Li-Hsing Yen [1] [4]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)