dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics

PAISI 2009: Bangkok, Thailand

Hsinchun Chen, Christopher C. Yang, Michael Chau, Shu-Hsing Li (Eds.): Intelligence and Security Informatics, Pacific Asia Workshop, PAISI 2009, Bangkok, Thailand, April 27, 2009. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5477 Springer 2009, ISBN 978-3-642-01392-8
Contents BibTeX

PAISI 2007: Chengdu, China

Christopher C. Yang, Daniel Dajun Zeng, Michael Chau, Kuiyu Chang, Qing Yang, Xueqi Cheng, Jue Wang, Fei-Yue Wang, Hsinchun Chen (Eds.): Intelligence and Security Informatics, Pacific Asia Workshop, PAISI 2007, Chengdu, China, April 11-12, 2007, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4430 Springer 2007, ISBN 978-3-540-71548-1
Contents BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:32:22 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)