dblp.uni-trier.de GI

Formale Beschreibungstechniken

KuVS

FBT 2001: Bruchsal, Germany

FBT 2001 Home Page

FBT 2000: Lübeck, Germany

Jens Grabowski, Stefan Heymer (Eds.): Formale Beschreibungstechniken für verteilte Systeme, 10. GI/ITG-Fachgespräch, Lübeck, Juni 2000. Verlag Shaker 2000, ISBN 3-8265-7491-5
Contents BibTeX

FBT 1999: München, Germany

Katharina Spies, Bernhard Schätz (Eds.): Formale Beschreibungstechniken für verteilte Systeme, 9. GI/ITG-Fachgespräch, München, Juni 1999. Herbert Utz Verlag 1999, ISBN 3-89675-918-3
Contents BibTeX

FBT 1998: Cottbus, Germany

Hartmut König, Peter Langendörfer (Eds.): Formale Beschreibungstechniken für verteilte Systeme, 8. GI/ITG-Fachgespräch, Cottbus, 4. und 5. Juni 1998. Verlag Shaker 1998, ISBN 3-8265-3807-2
Contents BibTeX - FBT 1998 Home Page

FBT 1997: Berlin, Germany

Adam Wolisz, Ina Schieferdecker, Axel Rennoch (Eds.): Formale Beschreibungstechniken für verteilte Systeme, GI/ITG-Fachgespräch, Berlin, 19.-20. Juni 1997. GMD-Studien 315 GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH 1997, ISBN 3-88457-315-2
Contents BibTeX - FBT 1997 Home Page

FBT 1996: Erlangen, Germany

FBT 1995: Kaiserslautern, Germany

FBT 1994: Kiel, Germany

FBT 1993: München, Germany

FBT 1992: Magdeburg, Germany

Hartmut König (Ed.): Formale Methoden für verteilte Systeme, GI/ITG-Fachgespräch, Magdeburg, 10.-11. Juni 1992. K. G. Saur Verlag 1993, ISBN 3-598-22409-5
Contents BibTeX

FBT 1991: Darmstadt, Germany

Copyright © Sat May 16 23:11:52 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)